Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
8,91 8,94 74 -138 877 139 768 15 640 50 15 590 0 -15 540
2,53 2,51 25 5 180 39 889 15 822 8 905 6 917 0 1 988
- 28,50 1 -39 872 39 872 1 399 0 1 399 0 -1 399
30,63 - 12 35 223 35 223 1 150 1 150 0 0 1 150
30,63 - 12 35 223 35 223 1 150 1 150 0 0 1 150
3,75 - 4 19 488 19 488 5 200 5 200 0 0 5 200
6,46 6,61 8 -3 719 16 639 2 540 1 000 1 540 0 -540
- 49,10 1 -14 730 14 730 300 0 300 0 -300
- 49,10 1 -14 730 14 730 300 0 300 0 -300
2,35 2,32 5 -7 704 12 709 5 465 1 065 4 400 0 -3 335
1,63 - 4 10 045 10 045 6 167 6 167 0 0 6 167
12,85 - 3 2 570 2 570 200 200 0 0 200
0,13 - 3 2 088 2 088 16 018 16 018 0 0 16 018
12,45 - 3 1 867 1 867 150 150 0 0 150
5,91 - 1 1 424 1 424 241 241 0 0 241
13,04 - 1 1 304 1 304 100 100 0 0 100
1,29 - 1 1 006 1 006 780 780 0 0 780
1,29 - 1 1 006 1 006 780 780 0 0 780
6,30 - 1 605 605 96 96 0 0 96
6,30 - 1 605 605 96 96 0 0 96
- 7,39 1 -591 591 80 0 80 0 -80
- 2,11 2 -520 520 246 0 246 0 -246
1,94 - 1 484 484 250 250 0 0 250
0,95 - 1 190 190 200 200 0 0 200

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.