Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
10,16 10,19 12 1 986 30 735 3 022 1 611 1 411 0 200
2,80 2,81 4 1 186 3 535 1 261 843 418 0 425
2,11 2,14 2 407 2 019 951 575 376 0 199
0,64 - 1 1 426 1 426 2 228 2 228 0 0 2 228
0,64 - 1 1 426 1 426 2 228 2 228 0 0 2 228
0,38 - 1 873 873 2 310 2 310 0 0 2 310
0,38 - 1 873 873 2 310 2 310 0 0 2 310
0,38 - 1 313 313 818 818 0 0 818
0,14 - 1 240 240 1 729 1 729 0 0 1 729

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.