Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
10,26 10,24 114 45 934 349 237 34 075 19 263 14 812 4 656 4 451
4,17 4,16 196 73 767 257 669 61 871 39 783 22 088 2 765 17 695
2,79 2,81 140 -134 916 225 567 80 411 16 241 64 170 11 075 -47 929
5,72 5,74 73 -76 189 151 150 26 342 6 551 19 791 444 -13 240
19,56 19,60 25 15 132 21 404 1 094 934 160 11 774
19,56 19,60 25 15 132 21 404 1 094 934 160 11 774
13,27 13,40 26 -2 095 19 109 1 432 641 791 144 -150
13,56 13,47 27 -11 976 12 057 895 3 892 0 -889
3,20 3,21 22 5 115 6 316 1 973 1 786 187 10 1 599
3,20 3,21 22 5 115 6 316 1 973 1 786 187 10 1 599
2,17 2,17 32 -1 755 5 341 2 463 827 1 636 0 -809
28,80 28,61 5 -1 104 4 790 167 64 103 0 -39
28,80 28,61 5 -1 104 4 790 167 64 103 0 -39
8,94 - 15 4 771 4 771 534 534 0 0 534
2,10 2,13 19 4 025 4 238 2 016 1 966 50 13 1 916
27,95 27,94 13 -950 3 298 118 42 76 5 -34
- 1,87 2 -1 724 1 724 920 0 920 0 -920
11,75 - 4 1 410 1 410 120 120 0 0 120
7,53 - 1 1 288 1 288 171 171 0 0 171
- 8,60 1 -903 903 105 0 105 0 -105
23,15 - 11 695 695 30 30 0 0 30
6,51 - 10 300 300 46 46 0 0 46
- 5,42 1 -206 206 38 0 38 0 -38

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.