Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 10,67 4 -7 905 7 905 741 0 741 0 -741
0,01 0,01 13 -2 153 7 105 666 098 237 992 428 106 0 -190 114
1,18 1,19 6 -517 6 918 5 833 2 712 3 121 0 -409
2,82 2,86 2 3 973 4 030 1 429 1 419 10 0 1 409
- 8,38 1 -3 101 3 101 370 0 370 0 -370
- 0,34 1 -292 292 859 0 859 0 -859
- 0,34 1 -292 292 859 0 859 0 -859
- 2,17 2 -35 35 16 0 16 0 -16
2,15 - 2 34 34 16 16 0 0 16

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.