Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
10,10 10,11 22 8 975 18 396 1 821 1 355 466 148 889
2,14 2,32 11 -598 15 178 6 800 3 400 3 400 0 0
2,14 2,32 11 -598 15 178 6 800 3 400 3 400 0 0
5,46 5,45 14 13 289 15 109 2 768 2 601 167 0 2 434
4,07 4,08 18 1 768 14 866 3 648 2 041 1 607 0 434
3,16 - 15 13 918 13 918 4 404 4 404 0 0 4 404
3,16 - 15 13 918 13 918 4 404 4 404 0 0 4 404
7,87 - 19 12 306 12 306 1 564 1 564 0 0 1 564
8,73 8,73 8 -8 451 9 009 1 032 32 1 000 32 -968
2,76 2,76 7 1 118 5 826 2 109 1 257 852 0 405
19,37 - 4 4 844 4 844 250 250 0 0 250
12,50 - 1 4 838 4 838 387 387 0 0 387
13,00 - 4 2 457 2 457 189 189 0 0 189
1,64 1,64 2 113 1 237 755 412 343 0 69
20,50 - 1 1 189 1 189 58 58 0 0 58
20,50 - 1 1 189 1 189 58 58 0 0 58
3,20 - 1 797 797 249 249 0 0 249
3,20 - 1 797 797 249 249 0 0 249
- 0,60 2 -777 777 1 295 0 1 295 0 -1 295
- 2,93 1 -639 639 218 0 218 0 -218
- 2,93 1 -639 639 218 0 218 0 -218
2,78 - 2 475 475 171 171 0 0 171

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.