Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
17,77 17,74 139 36 511 89 027 5 012 3 532 1 480 199 2 052
7,56 - 40 35 332 35 332 4 675 4 675 0 0 4 675
7,19 - 44 22 858 22 858 3 181 3 181 0 0 3 181
20,50 20,22 13 18 745 20 565 1 004 959 45 0 914
20,50 20,22 13 18 745 20 565 1 004 959 45 0 914
7,29 7,15 33 17 657 19 874 2 728 2 573 155 0 2 418
14,10 14,06 17 7 484 18 395 1 306 918 388 0 530
- 5,40 17 -16 441 16 441 3 046 0 3 046 0 -3 046
29,23 - 25 16 339 16 339 559 559 0 0 559
2,43 2,43 17 11 461 13 213 5 429 5 068 361 184 4 707
19,66 19,62 7 4 785 13 104 667 455 212 212 243
13,78 - 9 11 535 11 535 837 837 0 0 837
27,88 - 4 10 622 10 622 381 381 0 0 381
33,93 - 5 10 520 10 520 310 310 0 0 310
2,97 2,96 6 6 206 10 220 3 448 2 770 678 0 2 092
2,97 2,96 6 6 206 10 220 3 448 2 770 678 0 2 092
25,60 - 2 5 453 5 453 213 213 0 0 213
25,60 - 2 5 453 5 453 213 213 0 0 213
- 5,88 2 -3 069 3 069 522 0 522 0 -522
- 32,90 1 -1 119 1 119 34 0 34 0 -34
0,55 - 1 547 547 995 995 0 0 995
0,55 - 1 547 547 995 995 0 0 995
1,95 - 1 223 223 114 114 0 0 114
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.