Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
4,74 4,92 45 179 813 190 460 40 107 39 025 1 082 0 37 943
3,16 3,24 43 -40 764 55 127 17 064 2 270 14 794 0 -12 524
3,16 3,24 43 -40 764 55 127 17 064 2 270 14 794 0 -12 524
- 0,10 64 -38 541 38 541 375 465 0 375 465 0 -375 465
- 0,10 64 -38 541 38 541 375 465 0 375 465 0 -375 465
8,95 8,93 6 -21 075 22 865 2 561 100 2 461 0 -2 361
5,96 5,91 34 17 673 21 704 3 647 3 306 341 0 2 965
- 6,92 10 -17 084 17 084 2 469 0 2 469 0 -2 469
1,80 1,80 6 -3 019 16 992 9 448 3 877 5 571 0 -1 694
9,37 - 8 13 987 13 987 1 492 1 492 0 0 1 492
29,37 - 4 7 753 7 753 264 264 0 0 264
29,37 - 4 7 753 7 753 264 264 0 0 264
2,58 2,54 11 978 7 492 2 926 1 644 1 282 0 362
10,19 - 7 5 800 5 800 569 569 0 0 569
- 28,30 4 -2 972 2 972 105 0 105 0 -105
13,04 - 5 2 347 2 347 180 180 0 0 180
2,00 - 1 1 998 1 998 1 000 1 000 0 0 1 000
- 1,58 2 -1 849 1 849 1 170 0 1 170 0 -1 170
0,06 0,06 3 12 1 441 24 226 12 113 12 113 0 0
36,50 - 2 438 438 12 12 0 0 12

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.