Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
8,93 8,94 10 89 200 446 600 50 000 30 000 20 000 0 10 000
12,62 - 11 56 767 56 767 4 497 4 497 0 0 4 497
- 15,46 18 -32 360 32 360 2 093 0 2 093 0 -2 093
13,00 - 1 26 403 26 403 2 031 2 031 0 0 2 031
45,37 - 8 24 863 24 863 548 548 0 0 548
- 0,23 1 -23 000 23 000 100 000 0 100 000 0 -100 000
1,62 1,63 10 -9 323 21 580 13 259 3 777 9 482 427 -5 705
20,10 20,35 13 -123 20 227 1 000 500 500 0 0
20,10 20,35 13 -123 20 227 1 000 500 500 0 0
8,14 - 7 19 536 19 536 2 400 2 400 0 0 2 400
7,18 - 8 11 875 11 875 1 655 1 655 0 0 1 655
19,98 - 4 10 990 10 990 550 550 0 0 550
- 1,99 5 -835 835 420 0 420 0 -420
1,96 - 4 825 825 420 420 0 0 420
25,30 - 1 76 76 3 3 0 0 3
25,30 - 1 76 76 3 3 0 0 3
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.