Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
12,82 12,82 12 -33 872 1 572 272 122 645 60 000 62 645 60 000 -2 645
- 14,61 24 -34 217 34 217 2 342 0 2 342 0 -2 342
20,80 - 4 28 163 28 163 1 354 1 354 0 0 1 354
6,27 - 6 18 418 18 418 2 936 2 936 0 0 2 936
- 3,74 4 -6 329 6 329 1 692 0 1 692 0 -1 692
- 3,74 4 -6 329 6 329 1 692 0 1 692 0 -1 692
1,98 - 8 3 359 3 359 1 693 1 693 0 0 1 693
- 1,97 8 -3 344 3 344 1 693 0 1 693 0 -1 693
- 0,24 2 -3 013 3 013 12 823 0 12 823 0 -12 823
- 0,06 3 -290 290 5 000 0 5 000 0 -5 000

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.