Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
13,29 13,30 19 46 521 58 650 4 412 3 956 456 456 3 500
- 0,23 4 -17 784 17 784 78 298 0 78 298 0 -78 298
- 2,12 2 -7 420 7 420 3 500 0 3 500 0 -3 500
- 4,96 4 -5 110 5 110 1 030 0 1 030 0 -1 030
32,55 - 4 2 311 2 311 71 71 0 0 71
3,20 3,20 4 51 1 120 350 183 167 166 16
3,20 3,18 3 -50 1 112 349 166 183 0 -17
3,20 3,18 3 -50 1 112 349 166 183 0 -17
11,45 11,45 2 0 1 031 90 45 45 0 0
- 2,04 8 -1 020 1 020 500 0 500 0 -500
2,00 - 9 998 998 500 500 0 0 500

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.