Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
2,33 2,36 120 -87 217 196 787 83 734 23 483 60 251 0 -36 768
12,24 12,32 51 -60 503 95 695 7 776 1 437 6 339 0 -4 902
7,05 7,04 47 46 142 89 738 12 730 9 633 3 097 0 6 536
4,06 4,04 48 17 026 53 965 13 303 8 733 4 570 0 4 163
3,20 3,23 10 20 897 50 461 15 730 11 152 4 578 0 6 574
14,82 14,80 4 -11 675 36 839 2 488 849 1 639 0 -790
24,96 24,90 13 20 087 35 623 1 428 1 116 312 0 804
13,82 13,73 12 1 035 16 356 1 187 629 558 0 71
2,17 - 2 5 497 5 497 2 533 2 533 0 0 2 533
3,60 3,58 7 1 381 4 005 1 114 748 366 0 382
3,60 3,58 7 1 381 4 005 1 114 748 366 0 382
- 25,90 2 -570 570 22 0 22 0 -22

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.