Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
4,32 4,30 183 -48 763 442 381 102 727 45 580 57 147 0 -11 567
10,09 10,18 55 23 403 73 576 7 271 4 806 2 465 0 2 341
5,87 5,87 24 2 650 24 460 4 166 2 309 1 857 202 452
13,60 13,66 7 6 721 12 731 935 715 220 0 495
- 7,41 5 -11 324 11 324 1 529 0 1 529 0 -1 529
2,18 2,20 6 -843 4 746 2 169 896 1 273 0 -377
49,15 49,41 5 -3 560 4 543 92 10 82 0 -72
49,15 49,41 5 -3 560 4 543 92 10 82 0 -72
22,30 - 1 4 170 4 170 187 187 0 0 187
- 3,19 2 -3 956 3 956 1 240 0 1 240 0 -1 240
- 3,19 2 -3 956 3 956 1 240 0 1 240 0 -1 240
2,93 2,93 2 -1 278 1 717 587 75 512 0 -437
- 28,25 2 -509 509 18 0 18 0 -18
- 14,02 2 -280 280 20 0 20 0 -20
- 2,12 1 -23 23 11 0 11 0 -11

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.