Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
12,59 12,62 35 26 867 30 905 2 455 2 295 160 0 2 135
5,60 5,62 26 -3 131 16 400 2 921 1 184 1 737 176 -553
7,89 7,85 7 11 570 11 618 1 473 1 470 3 0 1 467
10,00 10,01 9 -2 562 10 625 1 062 403 659 0 -256
3,96 4,00 44 1 343 8 702 2 188 1 268 920 0 348
- 38,59 4 -7 717 7 717 200 0 200 0 -200
13,57 - 26 7 692 7 692 567 567 0 0 567
1,98 - 21 5 772 5 772 2 915 2 915 0 0 2 915
0,90 - 2 4 500 4 500 5 000 5 000 0 0 5 000
6,06 - 2 3 569 3 569 589 589 0 0 589
6,91 - 17 2 744 2 744 397 397 0 0 397
3,03 3,09 17 630 1 779 584 398 186 0 212
3,03 3,09 17 630 1 779 584 398 186 0 212
- 2,07 13 -1 353 1 353 654 0 654 0 -654
25,74 - 3 283 283 11 11 0 0 11
- 8,70 1 -165 165 19 0 19 0 -19
11,07 - 4 144 144 13 13 0 0 13
2,76 - 1 3 3 1 1 0 0 1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.