Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
13,48 13,70 159 -139 900 144 430 10 548 168 10 380 0 -10 212
26,60 26,97 20 -22 566 33 791 1 256 211 1 045 0 -834
- 38,33 15 -18 972 18 972 495 0 495 0 -495
- 38,33 15 -18 972 18 972 495 0 495 0 -495
- 23,62 9 -11 811 11 811 500 0 500 0 -500
- 8,69 18 -9 190 9 190 1 057 0 1 057 0 -1 057
- 7,07 9 -8 379 8 379 1 186 0 1 186 0 -1 186
- 0,31 5 -3 148 3 148 10 000 0 10 000 0 -10 000
- 54,00 1 -2 808 2 808 52 0 52 0 -52
- 2,16 3 -2 485 2 485 1 149 0 1 149 0 -1 149
- 2,15 4 -2 417 2 417 1 124 0 1 124 0 -1 124
12,00 - 1 2 400 2 400 200 200 0 0 200

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.