Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
14,15 14,15 7 3 537 41 745 2 950 1 600 1 350 1 322 250
7,41 7,50 19 -17 674 19 823 2 645 145 2 500 0 -2 355
- 5,93 8 -19 277 19 277 3 250 0 3 250 0 -3 250
- 2,01 13 -18 367 18 367 9 118 0 9 118 0 -9 118
8,90 - 1 17 800 17 800 2 000 2 000 0 0 2 000
- 11,45 7 -11 450 11 450 1 000 0 1 000 0 -1 000
- 14,50 2 -7 888 7 888 544 0 544 0 -544
- 14,50 2 -7 888 7 888 544 0 544 0 -544
- 22,97 3 -5 744 5 744 250 0 250 0 -250
0,07 - 3 5 247 5 247 75 000 75 000 0 0 75 000
0,07 - 3 5 247 5 247 75 000 75 000 0 0 75 000
- 5,12 3 -5 120 5 120 1 000 0 1 000 0 -1 000
1,74 - 2 3 480 3 480 2 000 2 000 0 0 2 000
- 2,21 5 -1 401 1 401 633 0 633 0 -633
- 2,21 5 -1 401 1 401 633 0 633 0 -633
- 13,50 1 -878 878 65 0 65 0 -65
- 19,28 1 -482 482 25 0 25 0 -25
30,00 - 2 450 450 15 15 0 0 15
- 1,08 1 -43 43 40 0 40 0 -40
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.