Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
23,25 23,25 2 0 279 000 12 000 6 000 6 000 6 000 0
14,47 14,38 26 -12 074 71 971 4 992 2 070 2 922 834 -852
- 8,61 16 -43 019 43 019 4 997 0 4 997 0 -4 997
8,82 - 8 32 883 32 883 3 730 3 730 0 0 3 730
7,55 - 10 31 693 31 693 4 200 4 200 0 0 4 200
- 14,50 15 -27 948 27 948 1 927 0 1 927 0 -1 927
5,00 - 3 27 008 27 008 5 400 5 400 0 0 5 400
- 5,84 12 -23 375 23 375 4 000 0 4 000 0 -4 000
10,24 - 5 20 480 20 480 2 000 2 000 0 0 2 000
14,70 14,40 3 -2 184 6 888 475 160 315 0 -155
14,70 14,40 3 -2 184 6 888 475 160 315 0 -155
- 22,42 3 -5 605 5 605 250 0 250 0 -250
6,80 - 1 5 440 5 440 800 800 0 0 800
4,10 - 1 2 050 2 050 500 500 0 0 500
- 18,00 2 -1 818 1 818 101 0 101 0 -101
- 18,00 2 -1 818 1 818 101 0 101 0 -101
- 13,48 1 -1 078 1 078 80 0 80 0 -80
6,50 - 1 813 813 125 125 0 0 125
- 5,43 2 -543 543 100 0 100 0 -100
1,89 - 1 378 378 200 200 0 0 200
0,37 - 1 37 37 100 100 0 0 100

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.