Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
819,11 - 159 24 773 039 24 773 039 30 244 30 244 0 0 30 244
336,67 336,97 196 -8 500 007 13 342 033 39 600 7 191 32 409 0 -25 218
119,52 - 24 581 801 581 801 4 868 4 868 0 0 4 868
1 160,00 1 159,43 4 -190 129 264 369 228 32 196 0 -164
305,29 313,03 12 -142 230 249 690 802 176 626 0 -450
- 133,02 3 -140 865 140 865 1 059 0 1 059 0 -1 059
318,40 - 1 108 256 108 256 340 340 0 0 340
299,85 - 2 62 369 62 369 208 208 0 0 208
551,67 - 2 52 960 52 960 96 96 0 0 96
697,00 - 1 36 244 36 244 52 52 0 0 52
548,80 549,80 3 13 705 30 199 55 40 15 0 25
- 1 579,00 2 -26 843 26 843 17 0 17 0 -17
- 508,60 1 -16 275 16 275 32 0 32 0 -32
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.