Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
139,60 139,43 84 1 094 871 1 731 770 12 408 10 124 2 284 0 7 840
42,05 44,49 44 263 118 599 250 14 032 10 254 3 778 0 6 476
53,30 53,52 32 -545 654 550 877 10 294 49 10 245 0 -10 196
101,38 100,48 41 380 677 473 721 4 677 4 214 463 0 3 751
3,72 3,81 5 3 780 164 354 43 644 22 596 21 048 0 1 548
170,18 167,92 13 -16 387 153 549 909 403 506 0 -103
2,80 2,86 9 8 224 114 459 40 488 21 934 18 554 0 3 380
29,30 29,08 6 26 005 108 070 3 699 2 288 1 411 0 877
34,10 34,40 3 -64 283 86 039 2 504 319 2 185 0 -1 866
57,71 58,80 6 -47 338 78 729 1 344 272 1 072 0 -800
3,60 3,57 2 14 602 59 334 16 534 10 269 6 265 0 4 004
69,00 69,20 2 -24 052 51 652 747 200 547 0 -347
- 108,12 4 -49 521 49 521 458 0 458 0 -458
10,74 10,86 2 5 840 19 958 1 851 1 201 650 0 551
2,91 - 1 18 260 18 260 6 275 6 275 0 0 6 275
- 148,00 1 -15 688 15 688 106 0 106 0 -106
- 706,00 2 -2 824 2 824 4 0 4 0 -4
- 80,30 2 -161 161 2 0 2 0 -2

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.