Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
137,80 138,50 12 123 171 132 866 964 929 35 35 894
152,40 154,40 2 -26 085 48 336 314 73 241 0 -168
127,40 125,35 3 -4 261 35 601 282 123 159 0 -36
- 69,30 2 -28 621 28 621 413 0 413 0 -413
53,10 - 1 21 240 21 240 400 400 0 0 400
48,30 49,90 2 11 107 11 207 232 231 1 0 230
2,29 - 1 5 011 5 011 2 188 2 188 0 0 2 188
303,50 - 1 4 856 4 856 16 16 0 0 16
- 44,66 1 -670 670 15 0 15 0 -15

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.