Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
121,13 120,33 42 -1 446 957 1 512 124 12 565 269 12 296 0 -12 027
66,70 67,36 66 -470 821 477 091 7 083 47 7 036 42 -6 989
57,05 57,92 29 -141 813 151 740 2 621 87 2 534 0 -2 447
304,04 304,50 9 97 564 142 021 467 394 73 0 321
160,82 158,24 14 -51 113 129 916 817 245 572 0 -327
38,18 38,58 4 -20 998 95 669 2 490 978 1 512 0 -534
78,00 80,72 6 -72 638 94 946 1 181 143 1 038 0 -895
107,78 108,00 12 35 989 45 925 426 380 46 0 334
2,47 2,48 9 -45 355 45 547 18 358 39 18 319 0 -18 280
- 66,95 2 -41 043 41 043 613 0 613 0 -613
3,42 3,46 6 -3 189 37 724 10 968 5 049 5 919 0 -870
- 1 395,00 3 -32 085 32 085 23 0 23 0 -23
174,11 - 5 29 946 29 946 172 172 0 0 172
- 9,76 2 -20 379 20 379 2 088 0 2 088 0 -2 088
101,14 101,50 3 15 771 19 628 194 175 19 0 156
54,96 55,11 14 -15 598 17 686 321 19 302 0 -283
- 6,44 1 -12 758 12 758 1 981 0 1 981 0 -1 981
48,10 - 1 11 400 11 400 237 237 0 0 237
105,00 - 2 10 500 10 500 100 100 0 0 100
78,60 80,50 2 -2 453 5 597 70 20 50 0 -30
3,91 3,98 2 -4 612 5 394 1 357 100 1 257 0 -1 157
- 12,60 1 -4 990 4 990 396 0 396 0 -396
- 87,40 1 -4 982 4 982 57 0 57 0 -57
- 290,00 2 -4 930 4 930 17 0 17 0 -17
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.