Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
180,20 180,23 27 175 471 816 360 4 530 2 752 1 778 206 974
185,11 184,60 23 152 132 269 168 1 455 1 138 317 53 821
95,78 95,28 21 -176 757 249 355 2 615 379 2 236 0 -1 857
70,84 70,78 10 -28 329 178 788 2 525 1 062 1 463 0 -401
96,95 97,20 6 -25 625 149 529 1 540 639 901 0 -262
3,07 3,13 4 -10 688 93 766 30 197 13 511 16 686 0 -3 175
100,72 - 9 81 580 81 580 810 810 0 0 810
57,00 57,80 3 32 768 33 808 593 584 9 0 575
2,67 2,73 3 19 866 26 325 9 833 8 650 1 183 0 7 467
81,60 - 1 22 358 22 358 274 274 0 0 274
179,50 182,00 2 -14 610 21 790 120 20 100 0 -80
13,73 - 4 20 143 20 143 1 467 1 467 0 0 1 467
310,88 - 3 19 896 19 896 64 64 0 0 64
123,50 - 2 18 525 18 525 150 150 0 0 150
42,09 - 3 17 888 17 888 425 425 0 0 425
- 62,80 1 -7 410 7 410 118 0 118 0 -118
4,07 4,11 2 4 106 5 906 1 449 1 230 219 0 1 011
- 4,01 1 -4 992 4 992 1 245 0 1 245 0 -1 245
164,00 - 1 4 920 4 920 30 30 0 0 30
- 284,00 1 -3 692 3 692 13 0 13 0 -13
15,25 - 1 15 15 1 1 0 0 1
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.