Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
5,45 5,41 9 -43 659 118 541 21 864 6 864 15 000 1 864 -8 136
- 222,60 1 -55 650 55 650 250 0 250 0 -250
168,60 - 2 49 063 49 063 291 291 0 0 291
3,55 - 3 26 618 26 618 7 500 7 500 0 0 7 500
- 3,58 1 -25 060 25 060 7 000 0 7 000 0 -7 000
- 6,76 1 -15 190 15 190 2 247 0 2 247 0 -2 247
- 13,22 1 -13 220 13 220 1 000 0 1 000 0 -1 000
- 64,00 1 -3 200 3 200 50 0 50 0 -50
- 100,20 2 -2 405 2 405 24 0 24 0 -24
162,85 - 1 489 489 3 3 0 0 3
- 4,08 1 -126 126 31 0 31 0 -31

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.