Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
105,50 - 14 2 727 070 2 727 070 25 849 25 849 0 0 25 849
48,09 48,31 51 2 115 574 2 565 811 53 331 48 671 4 660 0 44 011
108,50 - 11 1 842 827 1 842 827 16 984 16 984 0 0 16 984
- 105,85 9 -1 760 868 1 760 868 16 636 0 16 636 0 -16 636
348,68 348,39 23 674 032 1 566 608 4 494 3 213 1 281 0 1 932
109,37 110,02 6 -1 292 397 1 510 044 13 731 995 12 736 0 -11 741
- 108,39 9 -962 257 962 257 8 878 0 8 878 0 -8 878
245,96 - 10 568 917 568 917 2 313 2 313 0 0 2 313
261,15 - 10 535 611 535 611 2 051 2 051 0 0 2 051
111,05 111,95 3 257 920 297 774 2 680 2 502 178 0 2 324
325,90 327,10 3 -158 010 169 090 517 17 500 0 -483
113,25 - 1 56 625 56 625 500 500 0 0 500
269,00 266,00 2 13 600 40 200 150 100 50 0 50
270,92 - 2 5 148 5 148 19 19 0 0 19
- 78,80 1 -4 728 4 728 60 0 60 0 -60

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.