Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
164,16 162,12 24 -65 400 315 906 1 939 763 1 176 28 -413
165,16 166,18 15 -90 501 230 885 1 392 425 967 0 -542
- 2,25 2 -22 196 22 196 9 865 0 9 865 0 -9 865
38,95 - 7 18 969 18 969 487 487 0 0 487
57,75 - 1 11 550 11 550 200 200 0 0 200
- 6,98 3 -10 016 10 016 1 435 0 1 435 0 -1 435
140,60 140,60 2 -5 624 8 436 60 10 50 0 -40
4,07 - 2 8 140 8 140 2 000 2 000 0 0 2 000
4,38 - 1 7 008 7 008 1 600 1 600 0 0 1 600
866,00 - 3 6 928 6 928 8 8 0 0 8
5 740,00 - 1 5 740 5 740 1 1 0 0 1
107,38 - 2 5 369 5 369 50 50 0 0 50
- 25,70 1 -3 598 3 598 140 0 140 0 -140
3 440,00 - 1 3 440 3 440 1 1 0 0 1
- 4,99 2 -3 293 3 293 660 0 660 0 -660
- 11,75 1 -2 808 2 808 239 0 239 0 -239
- 46,02 1 -2 761 2 761 60 0 60 0 -60
- 50,00 2 -2 000 2 000 40 0 40 0 -40
- 465,60 1 -1 862 1 862 4 0 4 0 -4
1 606,00 - 1 1 606 1 606 1 1 0 0 1
304,00 - 1 1 520 1 520 5 5 0 0 5
48,42 - 1 1 017 1 017 21 21 0 0 21
- 5,85 1 -6 6 1 0 1 0 -1
3,99 - 1 4 4 1 1 0 0 1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.