Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
180,10 180,33 103 -1 552 019 3 176 483 17 621 4 510 13 111 856 -8 601
96,09 96,20 149 -1 727 717 2 636 168 27 409 4 727 22 682 2 619 -17 955
97,41 97,69 83 -304 088 1 218 140 12 483 4 692 7 791 528 -3 099
184,59 184,24 74 351 236 708 293 3 839 2 870 969 51 1 901
70,63 70,95 47 239 008 449 307 6 355 4 873 1 482 103 3 391
3,12 3,06 33 57 584 402 023 130 039 73 685 56 354 0 17 331
310,36 311,03 17 127 538 145 578 469 440 29 0 411
16,71 16,75 19 -55 701 127 779 7 633 2 157 5 476 467 -3 319
164,00 163,81 10 -115 814 118 766 725 9 716 0 -707
42,10 42,45 13 16 963 69 771 1 652 1 030 622 0 408
13,78 13,82 10 -52 821 66 435 4 810 494 4 316 0 -3 822
- 4,03 4 -47 070 47 070 11 691 0 11 691 0 -11 691
100,32 100,13 16 45 644 46 245 461 458 3 0 455
17,19 - 3 36 053 36 053 2 097 2 097 0 0 2 097
9,49 - 4 27 029 27 029 2 847 2 847 0 0 2 847
2,72 2,72 2 18 757 19 366 7 120 7 008 112 0 6 896
111,00 - 2 11 100 11 100 100 100 0 0 100
- 282,00 1 -3 948 3 948 14 0 14 0 -14
81,00 - 1 3 807 3 807 47 47 0 0 47
95,70 - 1 3 732 3 732 39 39 0 0 39
- 40,50 1 -3 645 3 645 90 0 90 0 -90
97,80 - 1 3 032 3 032 31 31 0 0 31
- 6,75 1 -41 41 6 0 6 0 -6
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.