Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
140,27 140,78 135 -1 077 979 2 389 824 16 992 4 676 12 316 470 -7 640
72,82 72,64 111 -1 318 859 1 443 671 19 873 857 19 016 452 -18 159
44,41 44,14 62 -51 392 805 854 18 205 8 494 9 711 1 402 -1 217
- 3,91 16 -748 317 748 317 191 321 0 191 321 0 -191 321
8,58 8,61 63 71 678 514 481 59 874 34 171 25 703 820 8 468
55,13 54,65 42 377 011 452 972 8 222 7 527 695 68 6 832
122,05 121,96 31 -59 432 294 736 2 416 964 1 452 138 -488
313,69 314,90 16 92 713 164 511 524 410 114 0 296
105,65 105,50 36 -58 066 153 785 1 457 453 1 004 80 -551
2,80 2,79 4 14 436 96 578 34 524 19 824 14 700 0 5 124
- 156,80 3 -47 510 47 510 303 0 303 0 -303
159,60 159,50 11 -35 884 43 864 275 25 250 7 -225
4,90 - 8 43 059 43 059 8 790 8 790 0 0 8 790
- 213,90 1 -42 780 42 780 200 0 200 0 -200
25,90 - 1 23 310 23 310 900 900 0 0 900
4,18 - 5 21 101 21 101 5 048 5 048 0 0 5 048
- 12,20 6 -13 693 13 693 1 122 0 1 122 0 -1 122
- 5,00 1 -500 500 100 0 100 0 -100
0,07 - 1 70 70 1 000 1 000 0 0 1 000

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.