Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
68,84 68,76 502 5 051 212 9 410 326 136 734 105 036 31 698 16 777 73 338
176,78 175,77 420 2 846 511 8 184 928 46 387 31 201 15 186 1 085 16 015
50,81 51,00 213 -594 293 3 305 826 64 925 26 685 38 240 3 009 -11 555
35,88 35,56 245 -818 740 1 844 835 51 746 14 299 37 447 2 522 -23 148
148,13 149,87 68 390 188 466 321 3 145 2 891 254 84 2 637
75,46 75,42 58 -13 056 262 990 3 486 1 656 1 830 307 -174
9,68 9,66 19 -4 801 229 820 23 769 11 622 12 147 0 -525
96,70 - 14 154 141 154 141 1 594 1 594 0 0 1 594
- 3,74 7 -37 532 37 532 10 047 0 10 047 0 -10 047
108,02 - 8 34 351 34 351 318 318 0 0 318
- 14,05 3 -19 845 19 845 1 412 0 1 412 0 -1 412
1 283,46 - 3 16 685 16 685 13 13 0 0 13
277,30 - 2 13 033 13 033 47 47 0 0 47
107,00 - 2 8 774 8 774 82 82 0 0 82
88,80 - 2 8 614 8 614 97 97 0 0 97
- 6,20 1 -8 116 8 116 1 309 0 1 309 0 -1 309
71,20 - 2 7 405 7 405 104 104 0 0 104
7,00 - 1 5 600 5 600 800 800 0 0 800
154,40 - 2 3 242 3 242 21 21 0 0 21
66,00 - 3 3 168 3 168 48 48 0 0 48
270,00 - 1 2 700 2 700 10 10 0 0 10
- 31,10 1 -2 239 2 239 72 0 72 0 -72
- 9,11 1 -273 273 30 0 30 0 -30
- 6,40 1 -250 250 39 0 39 0 -39
- 4,20 1 -4 4 1 0 1 0 -1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.