Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
150,52 150,20 161 1 589 254 3 105 048 20 640 15 594 5 046 79 10 548
72,62 72,67 86 160 474 898 701 12 372 7 293 5 079 33 2 214
105,69 105,21 25 -193 098 267 924 2 545 354 2 191 66 -1 837
9,37 9,41 13 -33 752 241 129 25 681 11 071 14 610 0 -3 539
41,55 41,72 35 -83 777 189 074 4 537 1 267 3 270 368 -2 003
57,55 57,52 56 65 050 118 314 2 056 1 593 463 103 1 130
3,04 3,06 8 -94 544 97 974 32 052 564 31 488 0 -30 924
311,91 308,79 17 -12 149 52 697 170 65 105 11 -40
148,80 149,08 17 -41 001 43 977 295 10 285 10 -275
162,20 162,01 11 -19 602 22 197 137 8 129 8 -121
101,00 101,15 10 -13 656 15 878 157 11 146 0 -135
4,00 - 1 15 600 15 600 3 900 3 900 0 0 3 900
1 300,00 - 1 11 700 11 700 9 9 0 0 9
99,80 - 1 10 579 10 579 106 106 0 0 106
- 30,00 3 -9 030 9 030 301 0 301 0 -301
- 0,96 2 -7 630 7 630 7 948 0 7 948 0 -7 948
- 11,96 13 -7 402 7 402 619 0 619 0 -619
119,50 - 1 6 931 6 931 58 58 0 0 58
- 332,00 8 -4 648 4 648 14 0 14 0 -14
109,00 - 2 3 706 3 706 34 34 0 0 34
3,85 - 1 3 584 3 584 931 931 0 0 931
76,80 - 1 2 842 2 842 37 37 0 0 37
67,50 - 1 1 620 1 620 24 24 0 0 24

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.