Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
178,67 178,76 87 570 699 2 547 386 14 255 8 726 5 529 68 3 197
3,84 3,85 18 68 942 242 086 62 968 40 478 22 490 0 17 988
8,84 8,83 19 54 409 225 867 25 572 15 861 9 711 0 6 150
- 86,10 6 -108 485 108 485 1 260 0 1 260 0 -1 260
152,05 153,79 14 -48 254 95 693 624 156 468 0 -312
51,10 51,23 6 -14 407 63 667 1 244 482 762 0 -280
103,67 103,49 8 41 272 52 035 502 450 52 29 398
- 41,62 5 -33 047 33 047 794 0 794 0 -794
- 9,67 2 -4 053 4 053 419 0 419 0 -419
- 56,44 3 -1 129 1 129 20 0 20 0 -20

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.