Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
102,50 102,54 11 443 762 6 044 238 58 957 31 648 27 309 27 309 4 339
159,39 159,43 18 -2 706 647 3 675 089 23 052 3 038 20 014 0 -16 976
128,31 128,47 11 806 674 2 208 554 17 206 11 750 5 456 4 000 6 294
105,81 106,09 16 -1 240 193 2 135 533 20 140 4 231 15 909 0 -11 678
175,31 175,61 11 -1 485 817 1 906 549 10 859 1 200 9 659 0 -8 459
101,60 101,75 11 934 819 1 489 763 14 659 11 932 2 727 0 9 205
- 118,03 7 -1 428 335 1 428 335 12 101 0 12 101 0 -12 101
147,31 146,95 4 344 312 638 212 4 335 3 335 1 000 0 2 335
97,47 - 6 489 095 489 095 5 018 5 018 0 0 5 018
151,65 151,63 3 51 726 251 574 1 659 1 000 659 0 341
- 106,50 2 -54 739 54 739 514 0 514 0 -514
155,60 - 1 42 790 42 790 275 275 0 0 275
118,88 - 2 10 699 10 699 90 90 0 0 90

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.