Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
168,90 168,87 36 -3 353 522 6 869 098 40 674 10 407 30 267 6 820 -19 860
170,99 171,30 9 1 334 925 1 348 971 7 889 7 848 41 0 7 807
- 136,05 4 -826 368 826 368 6 074 0 6 074 0 -6 074
101,50 101,55 7 580 223 794 696 7 829 6 773 1 056 0 5 717
- 120,68 8 -578 777 578 777 4 796 0 4 796 0 -4 796
105,94 106,00 6 145 023 547 399 5 166 3 268 1 898 1 298 1 370
125,70 125,79 10 -266 470 426 361 3 390 636 2 754 0 -2 118
160,45 160,75 5 271 711 370 089 2 306 2 000 306 0 1 694
156,05 156,40 2 311 162 313 038 2 006 2 000 6 0 1 994
102,95 102,80 6 -184 629 186 688 1 816 10 1 806 0 -1 796
- 153,33 3 -140 758 140 758 918 0 918 0 -918
102,99 - 3 94 130 94 130 914 914 0 0 914

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.