Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
721,60 722,42 12 -5 832 122 15 934 522 22 065 7 000 15 065 0 -8 065
123,20 - 7 4 312 000 4 312 000 35 000 35 000 0 0 35 000
102,20 102,40 20 -4 000 4 092 000 40 000 20 000 20 000 0 0
230,30 230,47 8 280 013 963 587 4 183 2 700 1 483 0 1 217
110,45 - 4 847 372 847 372 7 672 7 672 0 0 7 672
- 129,18 2 -775 050 775 050 6 000 0 6 000 0 -6 000
247,10 - 1 751 184 751 184 3 040 3 040 0 0 3 040
99,00 99,38 6 197 240 594 760 6 000 4 000 2 000 0 2 000
- 145,76 2 -474 016 474 016 3 252 0 3 252 0 -3 252
- 108,30 2 -433 200 433 200 4 000 0 4 000 0 -4 000
- 72,30 1 -361 500 361 500 5 000 0 5 000 0 -5 000
106,30 106,60 2 -488 346 175 3 252 1 626 1 626 0 0
157,40 158,50 2 -1 199 344 331 2 180 1 090 1 090 0 0
117,20 116,95 2 287 268 804 2 296 1 148 1 148 0 0
105,75 106,00 2 -125 105 875 1 000 500 500 0 0
- 142,85 1 -18 285 18 285 128 0 128 0 -128

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.