Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
205,40 205,64 9 -250 754 733 447 3 568 1 175 2 393 1 -1 218
209,89 210,55 9 -213 945 628 678 2 989 988 2 001 0 -1 013
- 3,57 12 -622 907 622 907 174 473 0 174 473 0 -174 473
65,00 - 4 499 460 499 460 7 684 7 684 0 0 7 684
106,83 - 3 160 250 160 250 1 500 1 500 0 0 1 500
- 17,08 4 -157 734 157 734 9 235 0 9 235 0 -9 235
- 39 865,00 2 -119 595 119 595 3 0 3 0 -3
- 176,38 4 -105 825 105 825 600 0 600 0 -600
1 470,48 - 5 79 406 79 406 54 54 0 0 54
743,00 - 1 74 300 74 300 100 100 0 0 100
114,30 - 2 47 549 47 549 416 416 0 0 416
402,94 - 2 27 400 27 400 68 68 0 0 68
173,65 - 1 26 916 26 916 155 155 0 0 155
- 6,74 1 -25 612 25 612 3 800 0 3 800 0 -3 800
179,30 - 1 19 364 19 364 108 108 0 0 108
- 13,86 2 -9 896 9 896 714 0 714 0 -714
- 155,20 2 -5 122 5 122 33 0 33 0 -33
35,30 - 1 5 013 5 013 142 142 0 0 142
- 130,60 2 -1 959 1 959 15 0 15 0 -15
448,00 - 1 1 344 1 344 3 3 0 0 3
6,75 - 1 1 276 1 276 189 189 0 0 189
69,10 - 3 898 898 13 13 0 0 13

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.