Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
209,17 209,42 9 2 551 860 3 304 940 15 798 14 000 1 798 0 12 202
214,04 - 6 582 198 582 198 2 720 2 720 0 0 2 720
2,80 2,72 9 -99 267 237 900 86 780 24 780 62 000 0 -37 220
36,24 - 8 224 660 224 660 6 200 6 200 0 0 6 200
4,26 - 6 187 231 187 231 44 000 44 000 0 0 44 000
96,00 - 4 149 760 149 760 1 560 1 560 0 0 1 560
38 695,00 - 1 116 085 116 085 3 3 0 0 3
8,58 8,50 7 57 333 78 515 9 165 7 919 1 246 0 6 673
- 101,85 2 -75 165 75 165 738 0 738 0 -738
47,17 - 3 72 211 72 211 1 531 1 531 0 0 1 531
96,22 96,66 3 33 511 64 829 673 511 162 162 349
204,60 - 1 49 922 49 922 244 244 0 0 244
149,85 - 1 34 466 34 466 230 230 0 0 230
12,21 - 8 28 357 28 357 2 322 2 322 0 0 2 322
3,91 - 2 24 609 24 609 6 300 6 300 0 0 6 300
- 122,20 6 -24 440 24 440 200 0 200 0 -200
172,00 - 1 17 200 17 200 100 100 0 0 100
- 739,70 1 -17 013 17 013 23 0 23 0 -23
- 4,04 1 -15 352 15 352 3 800 0 3 800 0 -3 800
140,70 140,00 2 -8 668 13 452 96 17 79 0 -62
- 15,70 2 -11 758 11 758 749 0 749 0 -749
111,85 - 1 11 185 11 185 100 100 0 0 100
- 98,42 1 -1 181 1 181 12 0 12 0 -12
- 77,60 1 -776 776 10 0 10 0 -10
3,04 - 1 9 9 3 3 0 0 3

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.