Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
137,36 - 85 1 631 065 1 631 065 11 874 11 874 0 0 11 874
39,50 38,78 5 21 351 27 867 707 623 84 0 539
- 50,15 3 -6 721 6 721 134 0 134 0 -134
8,58 - 2 3 381 3 381 394 394 0 0 394
64,90 - 1 1 882 1 882 29 29 0 0 29
- 10,52 1 -1 462 1 462 139 0 139 0 -139

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.