Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
141,06 138,19 488 -9 112 310 12 115 130 87 447 10 644 76 803 1 269 -66 159
74,87 73,81 143 782 314 1 030 153 13 783 12 104 1 679 243 10 425
50,34 50,07 109 -413 670 941 650 18 779 5 244 13 535 1 196 -8 291
39,39 38,70 121 -256 604 591 412 15 206 4 250 10 956 408 -6 706
8,59 8,57 29 83 630 386 367 45 021 27 355 17 666 0 9 689
98,70 98,75 37 320 164 375 069 3 800 3 522 278 72 3 244
64,57 64,60 35 -278 291 316 773 4 904 298 4 606 0 -4 308
- 706,00 4 -218 860 218 860 310 0 310 0 -310
135,34 138,84 13 94 878 201 782 1 481 1 096 385 0 711
- 159,65 4 -156 781 156 781 982 0 982 0 -982
- 109,18 3 -129 712 129 712 1 188 0 1 188 0 -1 188
3,55 3,57 17 -6 028 105 626 29 686 14 047 15 639 0 -1 592
- 3,44 3 -26 598 26 598 7 732 0 7 732 0 -7 732

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.