Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 8,51 56 -788 765 788 765 92 682 0 92 682 0 -92 682
139,20 138,57 31 -463 885 538 775 3 887 269 3 618 0 -3 349
72,46 72,28 36 -118 941 486 465 6 724 2 536 4 188 768 -1 652
159,80 160,16 13 -175 563 200 811 1 254 79 1 175 0 -1 096
- 55,87 12 -170 585 170 585 3 053 0 3 053 0 -3 053
117,49 115,05 8 -41 094 83 157 719 179 540 0 -361
109,16 108,40 7 25 179 76 994 707 468 239 0 229
- 125,45 10 -69 874 69 874 557 0 557 0 -557
45,82 45,23 7 -8 182 43 738 962 388 574 0 -186
4,10 - 3 36 666 36 666 8 943 8 943 0 0 8 943
326,90 - 2 18 634 18 634 57 57 0 0 57
1 310,00 - 1 7 860 7 860 6 6 0 0 6
77,00 - 1 3 311 3 311 43 43 0 0 43
4,00 - 1 2 384 2 384 596 596 0 0 596
7,00 - 1 1 659 1 659 237 237 0 0 237

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.