Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
120,59 120,79 18 140 404 391 884 3 248 2 207 1 041 0 1 166
160,91 - 13 354 174 354 174 2 201 2 201 0 0 2 201
57,54 58,31 43 -262 264 336 725 5 783 647 5 136 0 -4 489
9,88 - 2 197 333 197 333 19 973 19 973 0 0 19 973
3,51 3,53 15 12 878 122 657 34 870 19 328 15 542 0 3 786
78,20 - 5 108 547 108 547 1 388 1 388 0 0 1 388
- 12,54 15 -60 893 60 893 4 856 0 4 856 0 -4 856
38,43 - 7 53 496 53 496 1 392 1 392 0 0 1 392
- 303,34 6 -51 871 51 871 171 0 171 0 -171
- 152,60 1 -47 153 47 153 309 0 309 0 -309
67,28 - 2 43 931 43 931 653 653 0 0 653
- 0,71 2 -12 257 12 257 17 309 0 17 309 0 -17 309
- 49,60 1 -10 515 10 515 212 0 212 0 -212
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.