Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
144,93 143,54 17 593 669 754 150 5 209 4 650 559 0 4 091
- 147,76 10 -84 664 84 664 573 0 573 0 -573
3,94 - 1 44 156 44 156 11 207 11 207 0 0 11 207
2,79 - 1 21 846 21 846 7 830 7 830 0 0 7 830
1,47 - 1 8 325 8 325 5 663 5 663 0 0 5 663
29,00 - 1 5 307 5 307 183 183 0 0 183
10,64 - 1 2 192 2 192 206 206 0 0 206

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.