Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
72,88 72,63 52 397 365 521 268 7 155 6 302 853 193 5 449
150,30 150,94 23 -123 875 311 747 2 068 625 1 443 0 -818
105,40 - 63 148 088 148 088 1 405 1 405 0 0 1 405
41,70 41,66 55 91 576 110 405 2 648 2 422 226 62 2 196
- 310,74 14 -74 577 74 577 240 0 240 0 -240
149,60 148,53 13 -53 270 68 230 459 50 409 0 -359
99,30 - 1 58 786 58 786 592 592 0 0 592
57,46 - 3 45 850 45 850 798 798 0 0 798
118,00 - 1 16 402 16 402 139 139 0 0 139
9,44 9,55 10 -1 878 13 924 1 465 638 827 0 -189

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.