Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
145,54 146,54 65 887 548 956 128 6 568 6 334 234 0 6 100
60,03 60,17 55 -440 965 498 233 8 281 477 7 804 37 -7 327
10,34 10,20 164 -339 505 486 429 47 590 7 108 40 482 1 095 -33 374
1 539,96 - 12 397 310 397 310 258 258 0 0 258
54,39 54,29 101 -169 721 363 013 6 683 1 777 4 906 98 -3 129
- 163,25 45 -206 516 206 516 1 265 0 1 265 0 -1 265
64,25 64,09 24 2 032 188 543 2 938 1 483 1 455 0 28
132,40 133,33 31 -21 548 120 580 907 374 533 7 -159
107,48 - 39 119 083 119 083 1 108 1 108 0 0 1 108
- 706,00 1 -67 070 67 070 95 0 95 0 -95
- 294,00 2 -22 638 22 638 77 0 77 0 -77
- 12,22 1 -807 807 66 0 66 0 -66
- 2,50 2 -250 250 100 0 100 0 -100
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.