Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
172,57 173,06 121 -848 641 1 910 656 11 049 3 077 7 972 3 -4 895
51,44 51,61 60 494 521 634 585 12 331 10 974 1 357 1 045 9 617
41,58 41,54 169 -93 761 622 959 14 990 6 363 8 627 1 598 -2 264
8,92 8,92 114 -528 660 559 226 62 669 1 714 60 955 382 -59 241
85,28 85,57 75 -24 011 366 850 4 294 2 010 2 284 141 -274
102,94 102,80 36 240 720 305 278 2 966 2 652 314 0 2 338
- 3,54 56 -208 861 208 861 59 005 0 59 005 0 -59 005
- 3,84 34 -113 585 113 585 29 600 0 29 600 0 -29 600
36,20 - 9 61 749 61 749 1 706 1 706 0 0 1 706
153,14 153,00 18 44 107 51 757 338 313 25 4 288
- 289,00 1 -47 974 47 974 166 0 166 0 -166
- 9,68 4 -37 112 37 112 3 832 0 3 832 0 -3 832
- 56,15 8 -28 918 28 918 515 0 515 0 -515
- 165,80 1 -497 497 3 0 3 0 -3

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.