Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
302,90 302,90 2 0 121 160 000 400 000 200 000 200 000 200 000 0
334,81 334,81 4 0 61 753 629 184 446 92 223 92 223 92 223 0
517,79 513,00 28 1 878 171 1 906 899 3 683 3 655 28 0 3 627
54,21 54,56 7 173 957 393 838 7 252 5 237 2 015 0 3 222
- 53,62 23 -327 025 327 025 6 099 0 6 099 0 -6 099
77,93 78,62 18 228 521 240 471 3 085 3 009 76 0 2 933
- 114,88 9 -193 230 193 230 1 682 0 1 682 0 -1 682
111,53 112,23 8 -420 134 260 1 200 600 600 0 0
1 505,65 1 510,00 9 29 965 132 645 88 54 34 0 20
826,00 824,97 6 -54 406 122 138 148 41 107 0 -66
- 139,33 12 -114 526 114 526 822 0 822 0 -822
- 19,14 2 -76 560 76 560 4 000 0 4 000 0 -4 000
237,00 - 1 68 730 68 730 290 290 0 0 290
5 900,00 - 2 41 300 41 300 7 7 0 0 7
12,64 - 5 22 752 22 752 1 800 1 800 0 0 1 800
65,70 - 1 16 359 16 359 249 249 0 0 249
- 103,82 2 -14 950 14 950 144 0 144 0 -144
- 33,85 1 -13 980 13 980 413 0 413 0 -413
- 1 087,00 1 -10 870 10 870 10 0 10 0 -10
57,20 - 1 1 144 1 144 20 20 0 0 20
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.