Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
7 432,00 7 432,00 2 0 23 975 632 3 226 1 613 1 613 1 613 0
7 021,00 7 021,00 2 0 7 428 218 1 058 529 529 529 0
1 327,44 1 338,58 35 -353 865 468 025 350 43 307 0 -264
- 58,84 26 -445 764 445 764 7 576 0 7 576 0 -7 576
974,00 973,69 7 -46 716 183 076 188 70 118 0 -48
172,85 174,95 18 54 095 141 570 816 566 250 0 316
54,20 - 4 78 102 78 102 1 441 1 441 0 0 1 441
- 301,66 8 -69 984 69 984 232 0 232 0 -232
- 44,95 2 -41 444 41 444 922 0 922 0 -922
88,59 - 4 23 564 23 564 266 266 0 0 266
163,80 159,60 5 -3 595 21 941 136 56 80 0 -24
42,30 42,27 3 18 188 19 879 470 450 20 0 430
950,00 - 1 17 100 17 100 18 18 0 0 18
90,75 89,88 5 -1 639 15 977 177 79 98 0 -19
74,00 - 2 10 508 10 508 142 142 0 0 142
- 250,20 1 -4 253 4 253 17 0 17 0 -17
988,00 - 1 988 988 1 1 0 0 1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.