Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
225,40 225,40 2 0 22 540 000 100 000 50 000 50 000 50 000 0
546,30 546,30 2 0 21 852 000 40 000 20 000 20 000 20 000 0
95,93 95,93 2 0 20 586 002 214 594 107 297 107 297 107 297 0
65,35 65,54 104 3 583 904 5 681 184 86 888 70 888 16 000 16 000 54 888
16,78 16,87 9 -756 618 759 907 45 041 98 44 943 0 -44 845
45,53 - 35 537 572 537 572 11 806 11 806 0 0 11 806
68,95 - 34 485 943 485 943 7 048 7 048 0 0 7 048
107,00 - 4 426 716 426 716 3 988 3 988 0 0 3 988
2 960,81 - 9 364 180 364 180 123 123 0 0 123
954,48 956,90 7 41 690 284 742 298 171 127 0 44
78,57 - 15 183 926 183 926 2 341 2 341 0 0 2 341
102,33 102,60 12 139 883 140 294 1 371 1 369 2 0 1 367
3,77 - 6 111 881 111 881 29 711 29 711 0 0 29 711
153,80 - 6 111 657 111 657 726 726 0 0 726
1 458,00 1 461,88 3 -49 731 70 143 48 7 41 0 -34
48,17 48,01 6 60 353 60 545 1 257 1 255 2 0 1 253
1 235,00 1 230,00 2 1 330 48 070 39 20 19 0 1
75,50 - 3 30 200 30 200 400 400 0 0 400
121,70 - 2 24 097 24 097 198 198 0 0 198
175,99 - 3 23 934 23 934 136 136 0 0 136
950,00 - 1 1 900 1 900 2 2 0 0 2
- 36,82 1 -1 841 1 841 50 0 50 0 -50
65,50 - 1 917 917 14 14 0 0 14
282,60 - 1 283 283 1 1 0 0 1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.