Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
120,56 121,00 217 -1 732 913 7 685 031 63 603 24 686 38 917 0 -14 231
67,33 67,79 71 609 466 922 239 13 682 11 375 2 307 0 9 068
58,08 57,97 67 -131 271 896 559 15 453 6 588 8 865 0 -2 277
13,96 13,91 41 -108 937 773 402 55 522 23 795 31 727 667 -7 932
55,08 55,17 46 -63 099 576 577 10 458 4 661 5 797 0 -1 136
173,27 173,56 34 -70 861 543 208 3 132 1 363 1 769 0 -406
- 159,76 19 -518 569 518 569 3 246 0 3 246 0 -3 246
- 64,91 8 -132 151 132 151 2 036 0 2 036 0 -2 036
107,14 107,47 10 -31 176 109 818 1 023 367 656 0 -289
- 9,90 9 -99 000 99 000 10 000 0 10 000 0 -10 000
- 161,38 5 -70 686 70 686 438 0 438 0 -438
12,54 - 14 52 944 52 944 4 222 4 222 0 0 4 222
1 392,50 - 3 22 280 22 280 16 16 0 0 16
3,40 - 3 16 755 16 755 4 928 4 928 0 0 4 928
304,00 - 1 13 984 13 984 46 46 0 0 46
103,72 - 2 12 654 12 654 122 122 0 0 122
- 2,48 1 -11 217 11 217 4 523 0 4 523 0 -4 523
4,46 - 1 6 766 6 766 1 517 1 517 0 0 1 517
6,58 - 1 4 428 4 428 673 673 0 0 673
- 39,55 2 -3 876 3 876 98 0 98 0 -98
49,60 - 1 2 678 2 678 54 54 0 0 54
87,40 - 1 2 447 2 447 28 28 0 0 28
102,00 - 1 2 142 2 142 21 21 0 0 21
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.