Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
140,67 141,00 6 383 169 524 169 3 725 3 225 500 0 2 725
165,00 165,00 3 -25 575 72 105 437 141 296 0 -155
- 55,04 2 -28 293 28 293 514 0 514 0 -514
71,82 - 4 17 667 17 667 246 246 0 0 246
46,06 - 1 2 349 2 349 51 51 0 0 51
107,40 - 1 2 255 2 255 21 21 0 0 21

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.