Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
146,35 146,51 68 -906 354 2 560 155 17 480 5 650 11 830 127 -6 180
58,13 58,66 51 -491 783 1 097 970 18 764 5 214 13 550 0 -8 336
42,09 42,35 14 -27 755 354 172 8 387 3 878 4 509 0 -631
8,63 8,59 21 76 458 291 428 33 834 21 317 12 517 0 8 800
73,48 73,41 11 -4 882 80 565 1 097 515 582 0 -67
- 102,80 2 -71 035 71 035 691 0 691 0 -691
- 11,07 3 -14 950 14 950 1 351 0 1 351 0 -1 351
53,00 - 2 5 406 5 406 102 102 0 0 102
- 3,73 1 -380 380 102 0 102 0 -102

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.