Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
169,09 169,29 25 1 209 245 662 1 452 730 722 40 8
41,97 - 10 73 824 73 824 1 759 1 759 0 0 1 759
51,60 51,61 8 -30 915 70 131 1 359 380 979 0 -599
57,03 56,80 31 41 042 61 036 1 071 895 176 0 719
291,96 - 8 49 925 49 925 171 171 0 0 171
- 101,87 15 -37 896 37 896 372 0 372 0 -372
82,11 82,18 14 16 827 30 633 373 289 84 15 205
108,00 - 5 22 140 22 140 205 205 0 0 205
- 155,56 5 -13 222 13 222 85 0 85 0 -85
165,20 - 2 10 573 10 573 64 64 0 0 64
3,59 - 3 3 823 3 823 1 064 1 064 0 0 1 064
- 6,20 2 -2 517 2 517 406 0 406 0 -406

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.