Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
140,53 140,03 43 1 401 336 1 685 035 11 994 10 981 1 013 0 9 968
50,56 51,30 60 1 034 561 1 062 158 21 003 20 734 269 70 20 465
62,39 62,92 33 229 986 284 353 4 554 4 122 432 129 3 690
134,15 134,34 47 96 998 278 082 2 072 1 398 674 0 724
108,60 108,80 46 202 090 219 933 2 025 1 943 82 40 1 861
- 158,62 28 -137 520 137 520 867 0 867 0 -867
63,25 63,57 34 -66 634 119 254 1 878 416 1 462 0 -1 046
3,26 3,21 16 85 762 86 589 26 574 26 445 129 0 26 316
12,27 12,59 8 1 134 12 216 984 544 440 0 104
117,00 - 1 9 594 9 594 82 82 0 0 82
- 35,60 1 -4 735 4 735 133 0 133 0 -133
- 39,00 4 -585 585 15 0 15 0 -15
- 292,00 1 -584 584 2 0 2 0 -2
2,52 - 5 227 227 90 90 0 0 90
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.