Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
149,05 148,79 16 69 392 165 808 1 113 789 324 0 465
4,06 4,02 7 60 588 76 543 18 870 16 888 1 982 0 14 906
72,71 72,60 18 58 975 66 089 909 860 49 0 811
105,51 - 11 21 314 21 314 202 202 0 0 202
- 102,20 1 -2 453 2 453 24 0 24 0 -24
9,45 - 3 2 106 2 106 223 223 0 0 223
- 161,66 2 -1 132 1 132 7 0 7 0 -7
- 43,00 1 -817 817 19 0 19 0 -19
- 117,25 2 -235 235 2 0 2 0 -2

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.