Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
9,06 8,97 140 -2 124 183 2 959 682 329 629 46 125 283 504 0 -237 379
172,93 172,17 58 -318 753 1 603 989 9 300 3 716 5 584 140 -1 868
51,50 51,61 38 -636 038 663 127 12 849 263 12 586 0 -12 323
- 41,55 23 -162 325 162 325 3 907 0 3 907 0 -3 907
- 56,18 9 -137 258 137 258 2 443 0 2 443 0 -2 443
3,89 3,81 9 -15 982 85 663 22 316 8 964 13 352 0 -4 388
153,20 - 1 49 330 49 330 322 322 0 0 322
- 4,76 10 -23 879 23 879 5 015 0 5 015 0 -5 015

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.