Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
145,73 146,21 110 2 407 246 2 764 587 18 966 17 744 1 222 0 16 522
53,53 56,67 67 728 682 974 760 18 081 15 910 2 171 0 13 739
10,88 10,81 55 -332 409 947 407 87 442 28 258 59 184 2 997 -30 926
134,38 136,14 30 373 164 396 853 2 952 2 865 87 0 2 778
63,44 64,71 13 -4 105 78 203 1 220 584 636 0 -52
12,51 12,45 12 64 329 76 584 6 123 5 631 492 0 5 139
- 108,60 9 -23 457 23 457 216 0 216 0 -216
167,60 165,21 5 -15 194 15 865 96 2 94 0 -92
- 155,16 4 -5 741 5 741 37 0 37 0 -37
2,53 - 1 4 941 4 941 1 953 1 953 0 0 1 953
328,00 - 1 3 280 3 280 10 10 0 0 10
- 61,50 1 -369 369 6 0 6 0 -6
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.