Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
150,27 149,39 66 571 756 711 286 4 736 4 269 467 174 3 802
9,44 9,41 34 -38 223 479 092 50 843 23 343 27 500 0 -4 157
- 72,68 11 -71 949 71 949 990 0 990 0 -990
- 105,47 19 -47 779 47 779 453 0 453 0 -453
41,79 41,79 11 -22 399 42 123 1 008 236 772 0 -536
- 162,02 5 -31 919 31 919 197 0 197 0 -197
- 100,81 3 -7 258 7 258 72 0 72 0 -72
- 149,60 2 -5 685 5 685 38 0 38 0 -38
57,50 - 1 3 163 3 163 55 55 0 0 55
5,52 - 1 3 064 3 064 555 555 0 0 555
- 12,04 1 -903 903 75 0 75 0 -75
- 3,06 1 -28 28 9 0 9 0 -9

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.