Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
309,16 309,16 4 0 10 304 920 33 332 16 666 16 666 16 666 0
- 185,09 64 -2 004 523 2 004 523 10 830 0 10 830 0 -10 830
- 150,01 12 -258 023 258 023 1 720 0 1 720 0 -1 720
- 68,00 1 -43 656 43 656 642 0 642 0 -642
37,40 - 2 22 440 22 440 600 600 0 0 600
267,00 - 1 13 350 13 350 50 50 0 0 50
113,00 - 2 10 283 10 283 91 91 0 0 91
5 800,00 - 1 5 800 5 800 1 1 0 0 1
66,10 - 2 1 388 1 388 21 21 0 0 21
1,41 - 1 1 1 1 1 0 0 1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.