Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
232,44 232,00 21 -591 285 8 639 641 37 207 17 313 19 894 17 313 -2 581
32,73 32,75 7 258 127 3 533 127 107 918 57 918 50 000 50 000 7 918
- 553,47 5 -311 052 311 052 562 0 562 0 -562
164,86 - 7 182 827 182 827 1 109 1 109 0 0 1 109
110,06 110,83 8 40 644 125 982 1 142 757 385 289 372
1 060,00 - 1 28 620 28 620 27 27 0 0 27
- 308,90 2 -25 021 25 021 81 0 81 0 -81
- 124,70 1 -7 357 7 357 59 0 59 0 -59
4,06 - 2 5 928 5 928 1 460 1 460 0 0 1 460
66,81 - 2 5 278 5 278 79 79 0 0 79
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.