Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
282,27 281,39 81 -3 182 694 3 235 761 11 499 94 11 405 0 -11 311
132,64 - 77 2 698 331 2 698 331 20 344 20 344 0 0 20 344
179,25 - 6 2 330 250 2 330 250 13 000 13 000 0 0 13 000
221,59 - 9 282 300 282 300 1 274 1 274 0 0 1 274
- 146,50 4 -191 770 191 770 1 309 0 1 309 0 -1 309
97,34 97,72 15 -88 275 152 712 1 564 331 1 233 0 -902
215,80 - 5 151 491 151 491 702 702 0 0 702
230,26 - 5 145 757 145 757 633 633 0 0 633
398,69 - 5 104 059 104 059 261 261 0 0 261
- 25,65 10 -98 642 98 642 3 845 0 3 845 0 -3 845
25,52 - 4 97 046 97 046 3 802 3 802 0 0 3 802
93,31 - 4 35 552 35 552 381 381 0 0 381
204,27 - 8 32 071 32 071 157 157 0 0 157
- 80,86 2 -21 913 21 913 271 0 271 0 -271
94,86 - 2 7 684 7 684 81 81 0 0 81
- 0,65 2 -5 870 5 870 9 000 0 9 000 0 -9 000

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.