Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
85,05 91,38 616 9 924 318 30 266 180 347 578 236 277 111 301 0 124 976
- 371,38 462 -12 056 344 12 056 344 32 464 0 32 464 0 -32 464
111,97 110,00 19 1 387 326 1 413 726 12 628 12 508 120 0 12 388
480,00 - 1 1 123 200 1 123 200 2 340 2 340 0 0 2 340
52,75 - 28 675 213 675 213 12 800 12 800 0 0 12 800
57,45 58,10 31 -34 504 343 941 5 950 2 693 3 257 0 -564
- 162,32 22 -248 026 248 026 1 528 0 1 528 0 -1 528
85,95 88,00 10 204 160 230 560 2 679 2 529 150 0 2 379
114,20 - 2 204 418 204 418 1 790 1 790 0 0 1 790
100,78 - 13 192 788 192 788 1 913 1 913 0 0 1 913
- 553,34 11 -161 021 161 021 291 0 291 0 -291
88,69 - 27 154 240 154 240 1 739 1 739 0 0 1 739
- 124,65 6 -112 808 112 808 905 0 905 0 -905
- 223,62 12 -88 105 88 105 394 0 394 0 -394
- 27,65 7 -76 071 76 071 2 751 0 2 751 0 -2 751
- 92,35 1 -49 869 49 869 540 0 540 0 -540
- 290,70 1 -29 361 29 361 101 0 101 0 -101

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.