Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
338,53 - 14 7 475 119 7 475 119 22 081 22 081 0 0 22 081
- 106,08 16 -557 891 557 891 5 259 0 5 259 0 -5 259
- 89,75 13 -407 099 407 099 4 536 0 4 536 0 -4 536
- 177,80 6 -221 539 221 539 1 246 0 1 246 0 -1 246
30,90 - 2 47 895 47 895 1 550 1 550 0 0 1 550
320,26 - 3 47 399 47 399 148 148 0 0 148
- 82,25 2 -40 961 40 961 498 0 498 0 -498
63,60 - 2 27 984 27 984 440 440 0 0 440
- 77,20 1 -17 988 17 988 233 0 233 0 -233
18,10 - 1 3 077 3 077 170 170 0 0 170
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.