Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
14,91 14,78 108 141 583 1 566 854 105 534 57 310 48 224 0 9 086
403,43 404,00 9 522 436 524 052 1 299 1 297 2 0 1 295
- 44,50 13 -470 984 470 984 10 583 0 10 583 0 -10 583
- 5,69 4 -28 427 28 427 4 996 0 4 996 0 -4 996
- 93,10 11 -27 279 27 279 293 0 293 0 -293
159,34 - 4 23 742 23 742 149 149 0 0 149
- 264,50 1 -15 870 15 870 60 0 60 0 -60
55,93 - 3 3 356 3 356 60 60 0 0 60
37,50 37,81 3 1 794 3 306 88 68 20 0 48
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.