Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
191,65 191,17 60 -3 211 214 3 517 854 18 400 800 17 600 0 -16 800
86,69 - 22 2 774 110 2 774 110 32 000 32 000 0 0 32 000
- 420,36 14 -1 677 246 1 677 246 3 990 0 3 990 0 -3 990
166,15 167,15 19 167 817 886 546 5 323 3 173 2 150 0 1 023
- 77,85 16 -778 500 778 500 10 000 0 10 000 0 -10 000
110,50 - 9 331 500 331 500 3 000 3 000 0 0 3 000
- 187,80 3 -187 800 187 800 1 000 0 1 000 0 -1 000
758,40 - 1 75 840 75 840 100 100 0 0 100
52,00 - 3 70 824 70 824 1 362 1 362 0 0 1 362
- 98,00 3 -65 758 65 758 671 0 671 0 -671
75,44 - 2 56 806 56 806 753 753 0 0 753
19,02 - 4 42 988 42 988 2 260 2 260 0 0 2 260
- 87,08 3 -36 573 36 573 420 0 420 0 -420
1,43 - 6 28 525 28 525 20 000 20 000 0 0 20 000
3,55 - 3 14 200 14 200 4 000 4 000 0 0 4 000
- 140,08 1 -14 008 14 008 100 0 100 0 -100
6,22 - 2 13 678 13 678 2 200 2 200 0 0 2 200
11,50 - 1 11 500 11 500 1 000 1 000 0 0 1 000
- 2,19 1 -11 498 11 498 5 250 0 5 250 0 -5 250
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.