Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
127,50 - 5 1 275 000 1 275 000 10 000 10 000 0 0 10 000
- 197,45 12 -1 184 703 1 184 703 6 000 0 6 000 0 -6 000
27,52 28,70 21 -11 020 772 483 27 484 13 833 13 651 0 182
- 19,50 1 -504 621 504 621 25 878 0 25 878 0 -25 878
- 27,63 8 -138 378 138 378 5 009 0 5 009 0 -5 009
282,50 - 3 84 750 84 750 300 300 0 0 300
4,72 - 3 46 733 46 733 9 900 9 900 0 0 9 900
- 8,33 6 -31 672 31 672 3 800 0 3 800 0 -3 800
5,00 - 8 30 000 30 000 6 000 6 000 0 0 6 000
17,88 - 1 28 519 28 519 1 595 1 595 0 0 1 595
1,73 - 3 17 300 17 300 10 000 10 000 0 0 10 000
- 28,82 2 -10 087 10 087 350 0 350 0 -350
- 77,60 1 -3 880 3 880 50 0 50 0 -50

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.