Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 159,19 149 -986 199 986 199 6 195 0 6 195 0 -6 195
148,49 149,20 38 822 340 829 800 5 588 5 563 25 0 5 538
- 87,31 34 -191 654 191 654 2 195 0 2 195 0 -2 195
- 161,71 50 -183 859 183 859 1 137 0 1 137 0 -1 137
- 272,86 19 -117 328 117 328 430 0 430 0 -430
150,30 - 22 106 259 106 259 707 707 0 0 707
- 97,70 44 -84 023 84 023 860 0 860 0 -860
78,48 - 15 33 511 33 511 427 427 0 0 427
- 189,37 3 -25 376 25 376 134 0 134 0 -134
- 348,98 4 -21 288 21 288 61 0 61 0 -61
- 129,61 5 -13 221 13 221 102 0 102 0 -102
- 0,55 2 -495 495 900 0 900 0 -900

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.