Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 226,83 27 -461 592 461 592 2 035 0 2 035 0 -2 035
37,03 - 33 435 045 435 045 11 750 11 750 0 0 11 750
139,05 138,82 57 -98 380 310 019 2 232 761 1 471 236 -710
- 65,36 18 -268 049 268 049 4 101 0 4 101 0 -4 101
23,83 - 12 248 285 248 285 10 419 10 419 0 0 10 419
70,62 - 34 231 564 231 564 3 279 3 279 0 0 3 279
23,79 23,79 13 116 948 221 115 9 294 7 105 2 189 0 4 916
- 79,06 17 -169 194 169 194 2 140 0 2 140 0 -2 140
29,22 - 22 98 085 98 085 3 357 3 357 0 0 3 357
33,87 - 9 95 811 95 811 2 829 2 829 0 0 2 829
- 63,37 7 -41 125 41 125 649 0 649 0 -649
- 127,58 5 -40 571 40 571 318 0 318 0 -318
128,34 - 5 31 059 31 059 242 242 0 0 242
- 272,00 2 -20 128 20 128 74 0 74 0 -74
- 35,36 2 -17 574 17 574 497 0 497 0 -497
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.