Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 107,76 44 -1 223 448 1 223 448 11 353 0 11 353 0 -11 353
- 113,24 30 -735 012 735 012 6 491 0 6 491 0 -6 491
20,12 - 8 380 020 380 020 18 890 18 890 0 0 18 890
- 152,00 1 -93 480 93 480 615 0 615 0 -615
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.