Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
100,39 100,63 58 -1 774 013 5 257 899 52 293 17 352 34 941 0 -17 589
65,88 - 199 4 677 138 4 677 138 70 996 70 996 0 0 70 996
- 6,21 31 -602 954 602 954 97 036 0 97 036 0 -97 036
- 67,55 14 -376 236 376 236 5 570 0 5 570 0 -5 570
29,39 - 11 198 667 198 667 6 760 6 760 0 0 6 760
- 24,88 13 -168 716 168 716 6 780 0 6 780 0 -6 780
37,48 - 20 137 184 137 184 3 660 3 660 0 0 3 660
- 41,25 15 -111 960 111 960 2 714 0 2 714 0 -2 714
115,25 - 6 109 603 109 603 951 951 0 0 951
32,17 - 7 95 631 95 631 2 973 2 973 0 0 2 973
46,76 - 10 79 866 79 866 1 708 1 708 0 0 1 708
48,64 - 2 18 533 18 533 381 381 0 0 381
- 262,19 4 -17 829 17 829 68 0 68 0 -68
- 118,98 3 -14 872 14 872 125 0 125 0 -125
109,00 - 1 9 483 9 483 87 87 0 0 87
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.