Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
53,20 - 153 11 294 156 11 294 156 212 286 212 286 0 0 212 286
- 27,87 95 -1 114 931 1 114 931 40 007 0 40 007 0 -40 007
- 69,66 49 -691 277 691 277 9 923 0 9 923 0 -9 923
- 93,50 17 -396 066 396 066 4 236 0 4 236 0 -4 236
- 198,98 6 -184 652 184 652 928 0 928 0 -928
- 39,44 24 -156 610 156 610 3 971 0 3 971 0 -3 971
- 80,80 3 -105 040 105 040 1 300 0 1 300 0 -1 300
- 3,00 4 -60 080 60 080 20 000 0 20 000 0 -20 000
106,14 - 2 8 597 8 597 81 81 0 0 81
135,40 - 1 8 395 8 395 62 62 0 0 62
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.