Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
140,91 - 197 2 147 760 2 147 760 15 242 15 242 0 0 15 242
- 59,73 114 -1 819 671 1 819 671 30 464 0 30 464 0 -30 464
83,66 - 41 773 809 773 809 9 249 9 249 0 0 9 249
0,98 0,98 159 377 293 723 259 739 925 563 925 176 000 0 387 925
77,28 - 62 515 071 515 071 6 665 6 665 0 0 6 665
30,04 - 107 478 752 478 752 15 936 15 936 0 0 15 936
385,61 - 53 416 078 416 078 1 079 1 079 0 0 1 079
52,99 - 23 308 628 308 628 5 824 5 824 0 0 5 824
- 89,30 15 -206 633 206 633 2 314 0 2 314 0 -2 314
- 233,86 11 -81 385 81 385 348 0 348 0 -348
- 58,05 51 -80 337 80 337 1 384 0 1 384 0 -1 384
101,28 - 12 70 289 70 289 694 694 0 0 694
- 35,96 27 -61 174 61 174 1 701 0 1 701 0 -1 701
135,58 - 6 60 470 60 470 446 446 0 0 446
- 20,96 22 -38 329 38 329 1 829 0 1 829 0 -1 829
- 24,30 2 -21 676 21 676 892 0 892 0 -892

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.