Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 54,19 50 -3 431 275 3 431 275 63 319 0 63 319 0 -63 319
- 93,72 21 -439 660 439 660 4 691 0 4 691 0 -4 691
- 36,00 9 -252 000 252 000 7 000 0 7 000 0 -7 000
78,47 - 15 245 075 245 075 3 123 3 123 0 0 3 123
83,34 - 15 244 940 244 940 2 939 2 939 0 0 2 939
- 254,28 10 -177 487 177 487 698 0 698 0 -698
- 13,65 7 -81 900 81 900 6 000 0 6 000 0 -6 000
65,00 - 3 65 000 65 000 1 000 1 000 0 0 1 000
151,20 - 10 43 546 43 546 288 288 0 0 288
0,05 - 7 42 779 42 779 855 366 855 366 0 0 855 366
- 37,86 2 -37 860 37 860 1 000 0 1 000 0 -1 000
366,40 - 1 30 411 30 411 83 83 0 0 83
- 372,40 2 -23 834 23 834 64 0 64 0 -64
0,46 - 4 15 180 15 180 33 000 33 000 0 0 33 000
- 162,90 1 -12 218 12 218 75 0 75 0 -75
129,00 - 2 11 223 11 223 87 87 0 0 87
- 133,00 1 -10 241 10 241 77 0 77 0 -77
4,90 4,85 3 451 5 301 1 087 587 500 0 87
28,36 - 1 993 993 35 35 0 0 35
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.