Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
162,00 - 1 648 000 648 000 4 000 4 000 0 0 4 000
- 164,50 11 -644 511 644 511 3 918 0 3 918 0 -3 918
- 55,80 2 -604 967 604 967 10 841 0 10 841 0 -10 841
54,48 - 9 480 746 480 746 8 825 8 825 0 0 8 825
39,21 - 5 287 401 287 401 7 330 7 330 0 0 7 330
- 98,54 2 -161 803 161 803 1 642 0 1 642 0 -1 642
98,50 - 3 161 737 161 737 1 642 1 642 0 0 1 642
- 48,35 6 -155 647 155 647 3 219 0 3 219 0 -3 219
3,45 3,47 4 -295 40 464 11 703 5 830 5 873 0 -43
- 174,05 1 -14 794 14 794 85 0 85 0 -85
172,80 - 3 14 688 14 688 85 85 0 0 85
- 87,70 2 -877 877 10 0 10 0 -10
85,24 - 1 852 852 10 10 0 0 10
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.