Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 197,55 3 -416 435 416 435 2 108 0 2 108 0 -2 108
- 50,74 15 -403 738 403 738 7 957 0 7 957 0 -7 957
191,28 - 5 403 210 403 210 2 108 2 108 0 0 2 108
- 22,02 9 -356 679 356 679 16 199 0 16 199 0 -16 199
- 408,30 2 -156 379 156 379 383 0 383 0 -383
408,00 - 1 156 264 156 264 383 383 0 0 383
35,07 34,70 3 111 20 931 600 300 300 0 0
- 153,05 1 -3 979 3 979 26 0 26 0 -26
153,00 - 1 3 978 3 978 26 26 0 0 26
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.