Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 275,72 29 -1 052 961 1 052 961 3 819 0 3 819 0 -3 819
- 130,10 23 -873 385 873 385 6 713 0 6 713 0 -6 713
167,74 - 53 738 885 738 885 4 405 4 405 0 0 4 405
- 56,03 19 -655 011 655 011 11 691 0 11 691 0 -11 691
- 67,69 17 -405 329 405 329 5 988 0 5 988 0 -5 988
- 87,82 3 -363 925 363 925 4 144 0 4 144 0 -4 144
- 77,89 13 -294 102 294 102 3 776 0 3 776 0 -3 776
- 35,40 3 -265 500 265 500 7 500 0 7 500 0 -7 500
- 86,54 12 -149 288 149 288 1 725 0 1 725 0 -1 725
- 63,85 6 -44 695 44 695 700 0 700 0 -700
- 55,68 9 -40 704 40 704 731 0 731 0 -731
87,25 - 2 36 820 36 820 422 422 0 0 422
- 63,34 5 -36 547 36 547 577 0 577 0 -577
- 33,40 2 -1 436 1 436 43 0 43 0 -43

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.