Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 41,31 133 -7 181 636 7 181 636 173 849 0 173 849 0 -173 849
115,35 - 87 1 631 589 1 631 589 14 145 14 145 0 0 14 145
559,55 - 17 840 451 840 451 1 502 1 502 0 0 1 502
70,55 70,40 10 -458 381 531 471 7 548 518 7 030 0 -6 512
- 146,74 8 -502 442 502 442 3 424 0 3 424 0 -3 424
- 474,21 11 -439 592 439 592 927 0 927 0 -927
- 133,39 6 -212 228 212 228 1 591 0 1 591 0 -1 591
- 82,63 4 -97 339 97 339 1 178 0 1 178 0 -1 178
215,00 - 4 91 590 91 590 426 426 0 0 426
124,19 - 4 72 400 72 400 583 583 0 0 583
77,99 - 2 68 244 68 244 875 875 0 0 875
293,40 - 1 52 519 52 519 179 179 0 0 179
- 114,80 1 -40 180 40 180 350 0 350 0 -350
176,34 - 3 17 634 17 634 100 100 0 0 100
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.