Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
66,70 - 5 266 800 266 800 4 000 4 000 0 0 4 000
10,90 10,94 26 -101 246 255 403 23 373 7 073 16 300 0 -9 227
12,67 12,58 25 38 085 218 431 17 292 10 122 7 170 0 2 952
86,00 - 5 146 809 146 809 1 707 1 707 0 0 1 707
- 129,55 4 -142 894 142 894 1 103 0 1 103 0 -1 103
101,60 102,00 5 113 760 130 080 1 280 1 200 80 0 1 120
- 73,80 4 -110 700 110 700 1 500 0 1 500 0 -1 500
- 25,19 17 -86 897 86 897 3 450 0 3 450 0 -3 450
17,97 - 2 71 870 71 870 4 000 4 000 0 0 4 000
- 216,30 1 -49 533 49 533 229 0 229 0 -229
- 9,35 3 -46 750 46 750 5 000 0 5 000 0 -5 000
- 21,25 3 -31 875 31 875 1 500 0 1 500 0 -1 500
81,60 - 2 24 480 24 480 300 300 0 0 300
- 151,15 2 -16 173 16 173 107 0 107 0 -107
- 134,00 1 -5 896 5 896 44 0 44 0 -44
6,56 - 1 5 248 5 248 800 800 0 0 800
3,78 - 1 4 536 4 536 1 200 1 200 0 0 1 200
4,70 - 1 4 211 4 211 896 896 0 0 896
10,80 - 2 2 948 2 948 273 273 0 0 273
- 10,54 2 -2 845 2 845 270 0 270 0 -270
66,00 - 1 1 320 1 320 20 20 0 0 20
- 51,24 1 -154 154 3 0 3 0 -3

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.