Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
146,03 - 293 11 890 233 11 890 233 81 422 81 422 0 0 81 422
195,86 - 367 9 848 219 9 848 219 50 283 50 283 0 0 50 283
- 113,63 12 -606 758 606 758 5 340 0 5 340 0 -5 340
6,79 - 189 470 920 470 920 69 342 69 342 0 0 69 342
75,49 75,76 25 131 617 240 557 3 184 2 465 719 0 1 746
374,90 - 6 213 693 213 693 570 570 0 0 570
168,90 - 3 185 785 185 785 1 100 1 100 0 0 1 100
- 97,56 2 -146 340 146 340 1 500 0 1 500 0 -1 500
199,34 - 3 135 552 135 552 680 680 0 0 680
734,00 - 2 110 100 110 100 150 150 0 0 150
- 32,71 6 -65 740 65 740 2 010 0 2 010 0 -2 010
127,10 - 7 61 898 61 898 487 487 0 0 487
- 145,70 1 -58 280 58 280 400 0 400 0 -400
- 67,76 1 -53 530 53 530 790 0 790 0 -790
- 99,97 3 -49 983 49 983 500 0 500 0 -500
367,40 - 1 40 414 40 414 110 110 0 0 110
183,35 - 1 33 920 33 920 185 185 0 0 185
1,19 - 5 30 871 30 871 26 000 26 000 0 0 26 000
- 4,30 3 -12 475 12 475 2 900 0 2 900 0 -2 900
180,00 - 3 9 900 9 900 55 55 0 0 55
513,50 - 1 7 703 7 703 15 15 0 0 15
- 27,90 1 -6 975 6 975 250 0 250 0 -250
- 52,00 1 -5 200 5 200 100 0 100 0 -100
- 8,68 2 -990 990 114 0 114 0 -114
- 0,04 2 -804 804 20 000 0 20 000 0 -20 000
3,70 - 1 503 503 136 136 0 0 136
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.