Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 112,17 74 -1 190 893 1 190 893 10 617 0 10 617 0 -10 617
- 63,06 97 -963 910 963 910 15 286 0 15 286 0 -15 286
- 89,82 51 -143 707 143 707 1 600 0 1 600 0 -1 600
66,17 - 47 138 950 138 950 2 100 2 100 0 0 2 100
0,20 - 2 6 874 6 874 34 368 34 368 0 0 34 368
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.