Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 463,22 39 -661 010 661 010 1 427 0 1 427 0 -1 427
297,70 - 17 556 102 556 102 1 868 1 868 0 0 1 868
166,40 - 8 542 464 542 464 3 260 3 260 0 0 3 260
- 302,11 20 -374 620 374 620 1 240 0 1 240 0 -1 240
579,00 582,40 14 -246 090 353 784 608 93 515 0 -422
- 149,48 15 -237 670 237 670 1 590 0 1 590 0 -1 590
- 188,77 5 -124 589 124 589 660 0 660 0 -660
- 57,10 4 -62 868 62 868 1 101 0 1 101 0 -1 101
- 145,19 3 -57 639 57 639 397 0 397 0 -397
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.