Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
184,09 184,57 193 5 701 021 54 105 928 293 565 162 436 131 129 131 129 31 307
304,20 304,20 2 0 28 616 702 94 072 47 036 47 036 47 036 0
176,44 176,44 6 0 13 856 972 78 538 39 269 39 269 39 269 0
21,43 21,40 115 1 425 953 1 426 381 66 568 66 558 10 0 66 548
188,94 - 14 716 066 716 066 3 790 3 790 0 0 3 790
- 865,21 21 -646 310 646 310 747 0 747 0 -747
248,96 246,50 7 -8 730 237 770 960 460 500 0 -40
- 85,90 6 -226 175 226 175 2 633 0 2 633 0 -2 633
18,99 - 4 159 425 159 425 8 397 8 397 0 0 8 397
29,11 30,32 9 -2 650 130 750 4 400 2 200 2 200 0 0
22,66 22,92 8 12 004 85 806 3 768 2 158 1 610 0 548
11,50 11,63 5 -15 087 67 977 5 871 2 300 3 571 0 -1 271
4,72 5,05 11 39 965 60 838 12 743 10 675 2 068 0 8 607
4,92 4,98 9 21 286 54 921 11 112 7 737 3 375 0 4 362
54,20 - 4 43 360 43 360 800 800 0 0 800
2,67 2,74 4 7 146 40 076 14 862 8 853 6 009 0 2 844
76,67 75,00 3 8 000 38 000 500 300 200 0 100
2,82 - 1 7 050 7 050 2 500 2 500 0 0 2 500
12,07 - 2 4 925 4 925 408 408 0 0 408
18,70 - 1 187 187 10 10 0 0 10
- 9,56 1 -10 10 1 0 1 0 -1
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.