Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 208,19 15 -525 474 525 474 2 524 0 2 524 0 -2 524
160,01 - 11 514 105 514 105 3 213 3 213 0 0 3 213
- 172,50 7 -389 846 389 846 2 260 0 2 260 0 -2 260
- 71,41 7 -254 207 254 207 3 560 0 3 560 0 -3 560
- 235,82 6 -224 739 224 739 953 0 953 0 -953
- 185,62 7 -207 892 207 892 1 120 0 1 120 0 -1 120
- 251,50 3 -155 425 155 425 618 0 618 0 -618
- 103,22 3 -154 835 154 835 1 500 0 1 500 0 -1 500
95,38 - 2 147 839 147 839 1 550 1 550 0 0 1 550
- 35,08 5 -140 312 140 312 4 000 0 4 000 0 -4 000
- 164,76 4 -138 395 138 395 840 0 840 0 -840
- 108,80 2 -104 122 104 122 957 0 957 0 -957
- 462,84 5 -92 567 92 567 200 0 200 0 -200
- 5,97 6 -78 599 78 599 13 167 0 13 167 0 -13 167
- 205,96 2 -75 382 75 382 366 0 366 0 -366
- 147,25 3 -75 098 75 098 510 0 510 0 -510
- 93,08 2 -74 464 74 464 800 0 800 0 -800
- 400,60 2 -70 506 70 506 176 0 176 0 -176
127,48 - 1 50 992 50 992 400 400 0 0 400
- 4,47 3 -44 655 44 655 10 000 0 10 000 0 -10 000
273,50 - 1 25 983 25 983 95 95 0 0 95
147,90 - 1 25 883 25 883 175 175 0 0 175
- 97,54 1 -9 754 9 754 100 0 100 0 -100
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.