Strukturerade produkter

Välkommen

Investera i certifikat från flera olika utgivare. Ett certifikat utgörs av optiondsdelen av en aktieindexobligation och är inte kapitalskyddade. Certifikat är därför förenat med hög risk då hela ditt investerade kapital kan gå förlorat.

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Fallande Sverige -3,5%
Fallande Europa -2,7%
Fallande Nordamerika -2,4%
Fallande Japan -3,9%
Fallande Asien -1,4%
Fallande Östeuropa -0,2%
Stigande Latinamerika 3,7%
Fallande Världen -2,5%

Strukturerade produkter·Icke kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och Sverige Garantum AC Sverige & Europa 3127 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Europa och USA ErikPenser Sprinter Europa 1732 Platå .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-27
Europa och USA Garantum AC Europeiska Banker Lock&Secure Max .. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Europa och USA Garantum KO High Yield Europa Rörlig Ränta 313.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Europa och USA Garantum KO High Yield USA Kvartalsvis 3135 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Europa och USA SIPNordic Korgautocall Banker .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-27
Europa och USA SIPNordic Sprinter Europa Defensiv 2 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-27
Europa och USA Strukturinvest IB Outperformance Europa vs USA 1621 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-25
Europa och USA Strukturinvest KO USA Investment Grade 1619 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Europa och USA Strukturinvest Indexbevis Europa 1620 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Global ErikPenser Global Hållbarhet 1731 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-27
Global Exceed Cert Global Infrastruktur Lock-in 170.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 7 år 2017-09-03
Råvaror och energi Strukturinvest AC Guldbolag Combo Defensiv 1628 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Sverige & Norden ErikPenser AC Top Picks Sverige 1734 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-27
Sverige & Norden Garantum AC Nordiska Banker Kvartalsvis +- 311.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum AC Svensk Verkstad Kvartalsvis +- 312.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum AC VD-byte Nordiska bolag Kvartalsvis.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum AC Svenska Bolag Combo Kvartalsvis 31.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum AC Svenska Bolag Opt. Start & Kurssk... .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum AC Svenska Bolag Low Trigger 3131 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum KO Stena Kvartalsvis 3124 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 6 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum Sprinter Svenska Bolag Smart Bonus x2.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 4 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum Sprinter H&M Platå 3126 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 2 år 2017-09-01
Sverige & Norden Mangold AC Svenska Bolag Combo - Opt. Avläsni.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Mangold Sprinter Twin Win Sverige 24 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Sverige & Norden Strukturinvest AC Svenska Bolag Combo Defensiv 1633 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-25
Sverige & Norden Strukturinvest Räntebevis Stena 1618 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 6 år 2017-09-03
Sverige & Norden Strukturinvest AC Svenska Bolag Combo Defensiv 1622 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Sverige & Norden Strukturinvest AC Nordiska Telekom Combo Defensiv 16.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Sverige & Norden Strukturinvest Indexbevis Sverige Platå 1624 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Sverige & Norden Strukturinvest AC Nordisk handel Combo Defensiv 1625 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Sverige & Norden Strukturinvest AC Svenska Bolag Low Trigger 1627 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Tillväxtmarknader Exceed KH Twin-Win Asien Bonus 1707A .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Tillväxtmarknader Garantum Sprinter Emerging Markets Smart Bonus.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Övriga Exceed Cert AC Semiconductor 1707C .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Övriga Exceed Cert AC IT-Säkerhet 1707D .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-03
Övriga Garantum AC Läkemedel Månadsvis +- 3138 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-09-01
Övriga Strukturinvest AC Läkemedel Combo Defensiv 1632 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-08-25
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.