Strukturerade produkter

Välkommen

Investera i certifikat från flera olika utgivare. Ett certifikat utgörs av optiondsdelen av en aktieindexobligation och är inte kapitalskyddade. Certifikat är därför förenat med hög risk då hela ditt investerade kapital kan gå förlorat.

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Stigande Sverige 5,0%
Stigande Europa 1,4%
Stigande Nordamerika 3,6%
Stigande Japan 1,9%
Stigande Asien 3,5%
Stigande Östeuropa 0,8%
Stigande Latinamerika 7,5%
Stigande Världen 2,9%

Strukturerade produkter·Icke kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och USA ErikPenser Sprinter Europa 1704 Platå .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-12
Europa och USA ErikPenser Kreditcert Europa Investment Grade 17.. .pdf 100 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-12
Europa och USA Exceed Kreditcert Europa High Yield 1701C .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-19
Europa och USA Exceed Cert Europeiska Banker 1701F .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 4 år 2017-03-19
Europa och USA Mangold Sprinter Platå Europeiska Banker .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-05
Global ErikPenser Global Hållbarhet 1702 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-12
Global Exceed Cert Banker Lock-In 1701B .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 6 år 2017-03-19
Global Exceed Cert AC Försvar & Säkerhet 1701D .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-19
Global Exceed Cert AC IT-Bolag Månadsvis 1701E .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 4 år 2017-03-19
Sverige & Norden ErikPenser AC Telia & Alfa Laval 1703 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-12
Sverige & Norden ErikPenser AC Top Picks Sverige 1706 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-12
Sverige & Norden Exceed Kredithybrid Twin-Win Sverige Bonus 1.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-19
Sverige & Norden Mangold AC Nordiska Skogsbolag Kvartal Ack. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-05
Sverige & Norden Mangold AC H&M/OMX Ackumulerande .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-05
Sverige & Norden Mangold Sprinter Twin Win Sverige 20 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-03-05
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.