Strukturerade produkter

Välkommen

Investera i certifikat från flera olika utgivare. Ett certifikat utgörs av optiondsdelen av en aktieindexobligation och är inte kapitalskyddade. Certifikat är därför förenat med hög risk då hela ditt investerade kapital kan gå förlorat.

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Stigande Sverige 0,2%
Stigande Europa 1,8%
Stigande Nordamerika 4,8%
Stigande Japan 6,3%
Stigande Asien 4,7%
Stigande Östeuropa 1,0%
Fallande Latinamerika -3,7%
Stigande Världen 4,0%

Strukturerade produkter·Icke kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och Sverige Exceed KH TWIN-WIN SYDEUROPA BONUS 1710A .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-12-10
Europa och Sverige Garantum AC Sverige & Europa 3213 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Europa och Sverige SIPNordic Indexbevis Sverige Plus .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-19
Europa och USA Exceed KC Europa High Yield 1710C .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 7 år 2017-12-10
Europa och USA Garantum AC Europeiska Banker Step Down 3215 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 3 år 2017-11-24
Europa och USA Garantum Sprinter+ Europa 3207 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 3 år 2017-11-24
Europa och USA Garantum Sprinter Europeiska Biltillverkare SB.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 3 år 2017-11-24
Europa och USA Garantum KO High Yield USA Rörlig Ränta 3221 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Europa och USA Garantum KO High Yield USA Kvartalsvis 3222 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Europa och USA Garantum KO High Yield Europa Kvartalsvis 3228 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Europa och USA Mangold AC Europeiska Bolag Combo .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-26
Europa och USA SIPNordic Indexbevis Europa Plus .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-19
Europa och USA Strukturinvest IB Europa Platå 1697 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-12-17
Sverige & Norden ErikPenser AC Top Picks Sverige 1748 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-12-10
Sverige & Norden Garantum AC VD-Byte Nordiska Bolag Kvartalsvis.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum AC Svenska Bolag Opt Start & Kurssk. .. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum AC Svenska Bolag Low Trigger 3211 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum AC Svenska Bolag Combo Kvartalsvis 32.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum AC Nordiska Banker Kvartalsvis +/- 32.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum Sprinter Svenska Bolag Recovery SB*2 .. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 3 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum Sprinter Sverige Platå OS 3227 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum KO Stena Aktiebonus 3216 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 6 år 2017-11-24
Sverige & Norden Garantum KO Stena Kvartalsvis 3232 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 6 år 2017-11-24
Sverige & Norden Mangold AC Svenska Bolag Combo Kursskyddad Ku.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 3 år 2017-11-26
Sverige & Norden Mangold AC Svenska Bolag Low Trigger 10 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-26
Sverige & Norden Strukturinvest AC Svenska Bolag Combo Premium 1699 .pdf 10 000 3% 100,00% 0% 5 år 2017-12-17
Sverige & Norden Strukturinvest AC Nordisk Handel Combo 1696 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-12-17
Tillväxtmarknader ErikPenser Sprinter Asien 1747 Platå .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-12-10
Övriga Exceed Cert Women Leadership Lock-in 1710B .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 7 år 2017-12-10
Övriga Exceed Cert AC Electric Vechicle Value Chain.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-12-10
Övriga Exceed Cert AC Semiconductor 1710E .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-12-10
Övriga Garantum AC Skogsbolag Kvartalsvis +/- 3218 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-24
Övriga Mangold Sprinter Kvinnligt Ledarskap 2 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-11-26
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.