Strukturerade produkter

Välkommen

Investera i certifikat från flera olika utgivare. Ett certifikat utgörs av optiondsdelen av en aktieindexobligation och är inte kapitalskyddade. Certifikat är därför förenat med hög risk då hela ditt investerade kapital kan gå förlorat.

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Stigande Sverige 2,4%
Stigande Europa 3,7%
Fallande Nordamerika -0,5%
Stigande Japan 1,5%
Stigande Asien 1,2%
Fallande Östeuropa -1,3%
Fallande Latinamerika -4,4%
Stigande Världen 0,5%

Strukturerade produkter·Icke kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och USA ErikPenser Sprinter Europa 1715 Platå .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Europa och USA ErikPenser Kreditcert Europa Investment Grade 17.. .pdf 100 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Europa och USA Mangold AC Europeiska Bolag Combo Halvår .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Europa och USA Mangold AC Tyska Bolag Combo Optimal Avläsnin.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-07-02
Global ErikPenser Global Hållbarhet 1714 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Råvaror och energi ErikPenser AC Brittisk Råvaruexport 1718 Low Tri.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Sverige & Norden ErikPenser AC Top Picks Sverige 1716 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Sverige & Norden Mangold AC Low Trigger Svenska Bolag Kvartal .. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Sverige & Norden Mangold AC Svenska banker Kvartal Ack. 3 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Sverige & Norden Mangold Sprinter Twin Win Sverige 22 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Sverige & Norden Mangold AC Svenska Fastighetsbolag .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-07-02
Sverige & Norden Mangold AC Svenska Bolag Kvartal Combo Optima.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-07-02
Sverige & Norden Mangold Sprinter Twin Win Sverige 23 .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-07-02
Tillväxtmarknader ErikPenser Sprinter Kina 1719 Platå .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-05-28
Tillväxtmarknader Exceed Kredithybrid Twin-Win Asien Bonus 170.. .pdf 10 000 2% 100,00% 0% 5 år 2017-07-02
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.