Strukturerade produkter

Välkommen

Här kan du spara i kapitalskyddade aktieindexobligationer från flera olika utgivare. En aktieindexobligation är en obligation där avkastningen är knuten till underliggande tillgångar såsom aktier, valutor eller råvaror.

Läs mer om Strukturerade produkter

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Fallande Sverige -3,5%
Fallande Europa -2,7%
Fallande Nordamerika -2,4%
Fallande Japan -3,9%
Fallande Asien -1,4%
Fallande Östeuropa -0,2%
Stigande Latinamerika 3,7%
Fallande Världen -2,5%

Strukturerade produkter·Kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och Sverige Strukturinvest AO Europa Fixed Best 1626 .pdf 10 000 2% 100% 100% 4 år 2017-09-03
Europa och USA Garantum GAP AO Europa 3106 .pdf 10 000 3% 100% 100% 8 år 2017-09-01
Europa och USA Garantum GAP+AO Europa 3109 .pdf 10 000 3% 100% 100% 8 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum GAP AO Sverige 3105 .pdf 10 000 3% 100% 100% 8 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum GAP+ AO Sverige 3108 .pdf 10 000 3% 100% 100% 8 år 2017-09-01
Sverige & Norden Garantum AC Nordiska Bolag Combo Kapitalskydd .. .pdf 10 000 2% 100% 100% 8,5 år 2017-09-01
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.