Strukturerade produkter

Välkommen

Här kan du spara i kapitalskyddade aktieindexobligationer från flera olika utgivare. En aktieindexobligation är en obligation där avkastningen är knuten till underliggande tillgångar såsom aktier, valutor eller råvaror.

Läs mer om Strukturerade produkter

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Stigande Sverige 2,4%
Stigande Europa 3,7%
Fallande Nordamerika -0,5%
Stigande Japan 1,5%
Stigande Asien 1,2%
Fallande Östeuropa -1,3%
Fallande Latinamerika -4,4%
Stigande Världen 0,5%

Strukturerade produkter·Kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och USA Nordea AO Europeiska Bolag Chans KP108 .pdf 10 000 2% 110% 100% 3 år 2017-06-25
Global SEB AO Globala Storbolag 1706G .pdf 10 000 2% 110% 100% 3 år 2017-05-28
Sverige & Norden Nordea AO Svenska Bolag Chans KP108 .pdf 10 000 2% 110% 100% 3 år 2017-06-25
Sverige & Norden SEB AO Sverige 1703S .pdf 10 000 2% 110% 100% 5 år 2017-05-28
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.