Strukturerade produkter

Välkommen

Här kan du spara i kapitalskyddade aktieindexobligationer från flera olika utgivare. En aktieindexobligation är en obligation där avkastningen är knuten till underliggande tillgångar såsom aktier, valutor eller råvaror.

Läs mer om Strukturerade produkter

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Stigande Sverige 1,9%
Stigande Europa 2,4%
Fallande Nordamerika -1,2%
Stigande Japan 0,5%
Stigande Asien 1,7%
Stigande Östeuropa 1,9%
Stigande Latinamerika 1,2%
Fallande Världen -0,1%

Strukturerade produkter·Kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och USA Garantum GAP AO Europa 2969 .pdf 10 000 2% 100% 100% 7,9 år 2017-03-31
Europa och USA Garantum AO USA Infrastruktur SFB 90% Skydd US.. .pdf 10 000 2% 100% 100% 3 år 2017-03-31
Europa och USA Nordea AO Amerikanska Bolag Chans KP106 .pdf 10 000 2% 110% 100% 3 år 2017-04-23
Europa och USA Nordea AO Europeiska Bolag Trygg KP106 .pdf 10 000 2% 100% 100% 6 år 2017-04-23
Europa och USA Nordea AO Europeiska Bolag Chans KP106 .pdf 10 000 2% 110% 100% 6 år 2017-04-23
Global Garantum GAP AO Global Årlig Ränta 2970 .pdf 10 000 2% 100% 100% 7,9 år 2017-03-31
Global Garantum GAP+ AO Global 2978 .pdf 10 000 2% 100% 100% 5,5 år 2017-03-31
Global SEB AO Globala Storbolag 1702G .pdf 10 000 2% 110% 100% 3 år 2017-04-17
Sverige & Norden Garantum GAP AIO Sverige 2968 .pdf 10 000 2% 100% 100% 7,9 år 2017-03-31
Sverige & Norden Garantum AO Sverige USD 2992 .pdf 10 000 2% 100% 100% 5 år 2017-03-31
Sverige & Norden Garantum AC Svenska Bolag Combo Kap.skydd 2977 .pdf 10 000 2% 100% 100% 8 år 2017-03-31
Sverige & Norden Nordea AO Svenska Bolag Chans KP106 .pdf 10 000 2% 110% 100% 5 år 2017-04-23
Sverige & Norden SEB AO Sverige 1702S .pdf 10 000 2% 110% 100% 5 år 2017-04-17
Sverige & Norden SIPNordic AIO Sverige .pdf 10 000 2% 100% 100% 8 år 2017-04-02
Sverige & Norden Strukturinvest AO Svenska Bolag 1543 .pdf 10 000 2% 100% 100% 3 år 2017-04-17
Tillväxtmarknader SIPNordic FO Emerging Markets 4 .pdf 10 000 2% 110% 100% 7 år 2017-04-02
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.