Strukturerade produkter

Välkommen

Här kan du spara i kapitalskyddade aktieindexobligationer från flera olika utgivare. En aktieindexobligation är en obligation där avkastningen är knuten till underliggande tillgångar såsom aktier, valutor eller råvaror.

Läs mer om Strukturerade produkter

Nordnet informerar

Nya strukturerade produkter på Nordnet

Senaste 30 dagarna
Fallande Finland -7,5%
Stigande Sverige 3,4%
Stigande Europa 2,1%
Stigande Nordamerika 1,6%
Fallande Japan -0,1%
Stigande Asien 1,4%
Stigande Östeuropa 6,3%
Stigande Latinamerika 5,1%
Stigande Världen 1,5%

Strukturerade produkter·Kapitalskyddade

  Kategori Utgivare Namn Broschyr Minsta köp Courtage Kurs Kapitalskydd Löptid Sista datum
Stigande sortering Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad Ej sorterad
Europa och Sverige SIPNordic AIO Företagsobligationsfond .pdf 10 000 2% 100% 100% 6 år 2017-10-08
Europa och Sverige Strukturinvest AO Europa Aktivt Ägande 1649 .pdf 10 000 2% 100% 100% 5 år 2017-10-08
Global SEB AO Globala Storbolag 1705G .pdf 10 000 2% 110% 100% 3 år 2017-10-01
Sverige & Norden SEB AO Sverige 1705S .pdf 10 000 2% 110% 100% 3 år 2017-10-01
Sverige & Norden Strukturinvest AO Svensk Verkstad Fixed Best 1650 .pdf 10 000 2% 100% 100% 3 år 2017-10-08
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.