Nyckeltal för Fast Ejendom Danmark A/S (FED)

15:08:45
FED 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 110 112 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 13:35 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 80 500
Rörelsekostnader + avskrivningar -33 300
Rörelseresultat efter avskrivningar 47 50046 00042 80047 20019 400
Årets resultat efter skatt 33 40029 50027 40033 0006 200
Resultat per aktie 12,1810,762,26
Antal aktier 2 741 1072 741 1072 741 107
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 889 100868 200956 400955 000953 100
Omsättningstillgångar 84 70091 50067 500138 700105 000
Summa tillgångar 973 800959 7001 023 9001 094 1001 058 100
Eget kapital 345 500314 500291 100
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Fast Ejendom Danmark A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.1
.08
n/a

P/E

9.03
40.49
n/a

P/S

0
1.1
n/a

P/B

.87
3.1
n/a

Direktavkastning

0
2.04
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.