Nyckeltal för NCC AB ser. B (NCC B)

21:54:52
NCC B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 137,55 137,55 137,55 138,85 134,75 -1,65 -1,19 576 724 78 811 593 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2017 2016 2015 2014 2013 *
Rörelseintäkter 54 608 00052 934 00062 495 00056 867 00057 823 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -53 366 000-51 481 000-59 456 000-54 263 000-55 144 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 1 242 0001 453 0003 039 0002 604 0002 679 000
Årets resultat efter skatt 1 004 0007 980 0002 113 0001 835 0001 986 000
Resultat per aktie 9,2673,5912,7011,0318,31
Antal aktier 108 435 822108 435 822166 340 551166 340 551108 435 822
 
Balansräkning (kSEK) 2017 2016 2015 2014 2013 *
Anläggningstillgångar 6 743 0006 154 0006 435 0006 395 0005 910 000
Omsättningstillgångar 20 292 00019 161 00032 967 00032 592 00032 883 000
Summa tillgångar
Eget kapital 5 516 0005 553 0009 691 0008 847 0008 658 000
Skulder 21 519 00019 762 00029 711 00030 140 00030 135 000
Summa eget kapital och skulder 27 035 00025 315 00039 402 00038 987 00038 793 000
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
NCC AB ser. B

Nasdaq Stockholm AB

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.18
.13
.18

P/E

-17.1
15.94
14.67

P/S

.28
1.66
.93

P/B

2.74
2.03
2.59

Direktavkastning

5.75
3.67
3.09
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.