Nyckeltal för Electrolux, AB ser. A (ELUX A)

16:18:59
ELUX A 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 200,00 210 210 200,00 198,00 6,50 3,36 49 9 792 SEK 15:53 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2017 2016 2015 2014 2013 *
Rörelseintäkter 122 060 000121 093 000123 511 000112 143 000109 151 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -114 653 000-114 819 000-120 770 000-108 562 000-107 571 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 7 407 0006 274 0002 741 0003 581 0001 580 000
Årets resultat efter skatt 5 745 0004 494 0001 566 0002 241 000671 000
Resultat per aktie 18,6014,555,077,252,17
Antal aktier 308 920 308308 920 308308 920 308308 920 308308 920 308
 
Balansräkning (kSEK) 2017 2016 2015 2014 2013 *
Anläggningstillgångar 37 699 00033 989 00034 688 00035 562 00032 232 000
Omsättningstillgångar 51 980 00051 859 00048 783 00050 126 00043 769 000
Summa tillgångar
Eget kapital 20 582 00017 708 00014 975 00016 434 00014 274 000
Skulder 69 097 00068 140 00068 496 00069 254 00061 727 000
Summa eget kapital och skulder 89 679 00085 848 00083 471 00085 688 00076 001 000
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Electrolux, AB ser. A

Nasdaq Stockholm AB

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.3
.13
.21

P/E

13.37
15.88
13.67

P/S

.46
1.66
.84

P/B

2.9
2.02
2.93

Direktavkastning

4.29
3.68
5.57
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.