Nyckeltal för Zealand Pharma A/S (ZEAL)

03:23:59
ZEAL 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 141,50 141,50 141,50 143,00 138,00 -1,50 -1,05 278 680 38 910 600 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 38 000139 800234 800187 700153 800
Rörelsekostnader + avskrivningar 614 400-386 200-350 400-269 000-227 300
Rörelseresultat efter avskrivningar 652 400-246 400-115 600-81 300-73 500
Årets resultat efter skatt 581 300-272 300-153 900-114 000-65 000
Resultat per aktie 18,88-8,85
Antal aktier 30 786 82730 751 32723 193 047
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 51 00035 000321 50019 10021 300
Omsättningstillgångar 1 178 800703 200373 200615 600575 400
Summa tillgångar 1 229 800737 200694 600634 700596 800
Eget kapital 1 116 300528 500278 200252 200
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Zealand Pharma A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sjukvård

Vinst/Eget kapital

.52
.08
.5

P/E

8.3
40.76
24.5

P/S

116.26
1.1
7.19

P/B

3.94
3.12
12.19

Direktavkastning

0
2.02
1.6

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.