Nyckeltal för Pandora A/S (PNDORA)

08:45:25
PNDORA 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 22 806 00022 781 00020 281 00016 737 00011 942 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -16 375 000-14 997 000-12 877 000-10 923 000-7 870 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 6 431 0007 784 0007 404 0005 814 0004 072 000
Årets resultat efter skatt 5 045 0005 768 0006 025 0003 674 0003 098 000
Resultat per aktie 45,8551,2751,4730,0424,18
Antal aktier 110 029 003112 507 391117 056 821122 297 169128 115 820
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 11 785 00010 496 0008 729 0007 724 0006 076 000
Omsättningstillgångar 7 459 0006 744 0006 356 0005 587 0004 480 000
Summa tillgångar 19 244 00017 240 00015 085 00013 311 00010 556 000
Eget kapital 6 419 0006 514 0007 032 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Pandora A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

0
.08
.01

P/E

0
0
0

P/S

0
0
0

P/B

0
0
0

Direktavkastning

0
0
0

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.