Nyckeltal för Chr. Hansen Holding A/S (CHR)

15:34:26
CHR 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 586,60 586,60 586,60 590,00 584,20 -0,40 -0,07 153 432 90 013 209 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 8 181 8887 071 5806 407 1495 634 897
Rörelsekostnader + avskrivningar -5 794 572-5 075 828-4 672 159-4 108 810
Rörelseresultat efter avskrivningar 2 387 3161 995 7521 734 9901 526 087
Årets resultat efter skatt 1 701 3911 369 7511 212 627985 101
Resultat per aktie 12,9010,469,207,32
Antal aktier 131 852 496131 002 580131 002 580131 852 496134 499 976
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 10 809 2789 743 2648 327 2058 124 475
Omsättningstillgångar 3 066 5303 039 8332 452 8652 120 724
Summa tillgångar 13 875 80812 783 09710 780 07010 245 200
Eget kapital 5 752 8205 442 4864 483 3634 894 208
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Chr. Hansen Holding A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Material

Vinst/Eget kapital

.3
.08
.24

P/E

45.5
39.95
28.4

P/S

9.46
1.09
4.49

P/B

13.45
3.08
6.95

Direktavkastning

1.06
2.02
1.6

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.